13.2. Hungry for Finland -Tuotteistamisen työpaja, Western Lakeland

Olet täällä

HUNGRY FOR FINLAND – RUOKAMATKAILUN TUOTTEISTAMINEN
Paikka: Serlachiusmuseo, Taidemuseo Gösta, Paviljongin Kivijärvi-Sali, Joenniementie 47, 35800 Mänttä
Aika: Keskiviikko 13.2.2019, klo 10.00 – 16.00
                                                                                                                                                                                  
Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua!

Miksi ihmeessä Suomen ruokamatkailun kehittämistä? Matkailija syö ja juo useita kertoja päivässä. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa. Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Ruoan takia valitaan myös matkakohteita. Suomen matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.
 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan kampuksen hotelli-, ravintola ja matkailualan liikkeenjohdon yksikkö on koordinoinut valtakunnallista ruokamatkailun kehittämistä vuodesta 2012. Laajalla yhteistyöllä on Suomelle laadittu ruokamatkailustrategia, jonka jalkautusta on tehty alueellisissa työpajoissa. Työpajoissa tärkeimmiksi jatkokehittämisen toimenpiteiksi nousivat tuotteistaminen ja siihen oleellisesti liittyvät tarinat, elämyksellisyys ja asiakkaan osallistuminen sekä asiakasymmärryksen lisääminen. Näiden perustelujen myötä on käynnistynyt Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistamishanke syyskuussa 2018, joka kestää syyskuuhun 2021. Hankkeen rahoittajana on EU:n maaseuturahasto. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Visit Finlandin (Business Finland Oy) ja alueellisten toimijoiden kanssa. Visit Finland tekee toimenpiteillään ruokamatkailun näkyväksi kansainvälisillä markkinoilla.
 
Hungry for Finland  (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan.
 
Hungry For Finland – Ruokamatkailun Tuotteistaminen -seminaari ja työpaja järjestetään osana Visit Finlandin, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen Western Lakeland -yhteistyötä.

Ohjelma:

  • Seminaari - H4F-projektin toimenpiteet, napakka katsaus trendeihin, ruokamatkailun kansainvälinen markkinointi
  • Omakustanteinen lounas
  • Työpaja - Benchmarkkaus lähialueen tuotteisiin, oman alueen tuoteaihioiden kehittäminen, ruokamatkailun kärkituotteet, teemallisia ruokamatkailutuotteita (reittejä), ruokamatkailu alueen brändielementtinä

Ohjaajat:
Koko ruokamatkailun kehittämisen tiimi: Kristiina Havas, Kristiina Adamsson ja Teemu Moilanen. Mukana on myös Visit Finlandin Development Manager Terhi Hook.
 
Tarkempi työpaja- ja seminaariohjelma sekä kutsu toimitetaan ilmoittautuneille sähköisesti. Seminaari ja työpaja ovat maksuttomia osallistujille.
 
Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2019 mennessä. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä.

 

Avoin ilmoittautumislinkki
 
Lämpimästi tervetuloa!   

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö