Hungry for Finland kirjoittaa: Helsingin Sanomat 13.12.2020, Mielipide

Olet täällä

Valokuva: Visit Finland/ Elina Manninen

Luonto on suomalaisen ruokamatkailun kivijalka

Ruokamatkailu mahdollistaa ympärivuotisen matkailun kehittämisen Suomessa ilman mittavia investointeja.

Henri Alén (HS Mielipide 6.12.) nosti ansiokkaasti esiin Suomen mahdollisuudet ruokamatkailumaana. Hän kaipasi ruokamatkailuun johtajuutta ja yhteistyötä.

Ruokamatkailuhanke -Hungry for Finland avasi näkökulmia asiaan ruokamatkailustrategian 2020-2028 kautta. Lue Helsingin Sanomissa 13.12.2020  julkaistu Kristiina Havaksen artikkeli tästä
 
 

 

 

 

 

 

 

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö