Hungry for Finland tutkii: Ruokamatkailu Instagramissa

Olet täällä

valokuva Miia Sundström

Videot keräävät tykkäyksiä Instagramissa

 
Ruokamatkailun markkinointi Instagramissa voi olla haastavaa. 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, restonomiopiskelija,
Saara Leinon opinnäytteestä selviää,  että videoilla on merkittävä rooli tykkäyksiä 
kalastellessa ja videot keräävät kuvia enemmän tykkäyksiä.
 
Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimustyö, jossa haluttiin selvittää, millaista sisältöä
ruokamatkailuyrityksen kannattaa julkaista Instagramissa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös,
millaisia videoita, tarinoita ja kysymyksiä tulisi käyttää seuraajien aktivoimiseen. 
Tutkimus toteutettiin seuraamalla viittä kansainvälistä ruokamatkailun Instagram-tiliä.
Havainnointia hyödyntäen kartoitettiin kyseessä olevien yritysten markkinointitapoja Instagramissa. 
 
Opinnäytetyön tulokseksena löydettiin, että laadukkaiden videoiden lisääminen, tarinoiden 
käyttäminen sekä helppojen kysymysten kysyminen saavat seuraajat aktivoitumaan.  Etenkin 
videoiden merkitys oli erityisen suuri verrattaessa tykkäyksien määrää kuvan ja videon välillä. 
Tutkimuksessa verrattiin esimerkiksi saman tilin, samaan aikaan ja samantyyppisestä aiheesta  
julkaistua kuvaa ja videota,  tuloksena video keräsi yli 20 000 tykkäystä enemmän kuin 
kuva. Videoiden yleisimpiä muotoja oli pääasiassa kaksi. Ensimmäinen tapa oli kuvata 
kokkiohjelmatyyppisesti niin, että kuvassa näkyi henkilöitä. Toinen versio oli, että
videossa näkyi ainoastaan kuvattavat asiat eikä ollenkaan henkilöitä. 
 
Myös paikallisuus ja sen korostaminen näkyivät seuratuilla tileillä. Niitä tuotiin esille tarinoissa, 
joissa kerrottiin tietyn alueen historiasta, ruokakulttuurista ja perinteistä. Paikallisuutta 
korostettiin myös julkaisemalla henkilötarinoita, joissa pääaiheena olivat hyvät muistot 
kyseessä olevan alueen ruoasta. Tarinoita hyödynnettiin myös kertomalla ruoka-annosten 
historiasta ja perinteistä.
 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli löytää seuraajia aktivoivia kysymyksiä ja tulokseksi 
saatiin, että yksinkertaisten kysymysten kysyminen on tehokkain tapa saada heidät
aktivoitumaan. Helppoja kysymyksiä ovat esimerkiksi ”Oletko jo maistanut?” ja ”Miten sinä 
teet?”. Näihin kysymyksiin seuraajien on helppo vastata ja luoda keskustelua julkaisun 
kommenotintikenttään. Muita seuraajia aktivoivia tekstejä olivat kilpailutyyppiset kehotukset 
esimerkiksi ”kommentoi alle ja voit voittaa”. Kilpailut ja kehotukset, joissa voi voittaa jotakin
itselle toimivat erityisen hyvin, jos tarkoituksena on saada paljon reagointia.
 
Opinnäytetyössä selvitettiin, millaista sisältöä kansainväliset ruokamatkailuyritykset julkaisevat Instagramissa ja mitä heidän käyttämistään tavoista voidaan hyödyntää myös suomalaisilla ruokamatkailun Instagram-tileillä. 
 
Lue lisää "Ruokamarkailun markkinointi Instagramissa" tutkimuksesta tästä.
 
 
Lisätietoja:
 
Tekijä: Saara Leino, Haaga-Helia amk
Ohjaaja: Kristiina Adamsson, Haaga-Helia amk
 
HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.
www.haaga-helia.fi 

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö