Yhdessä luonnosta ammentaen! Neljäs ruokamatkailukilpailu 2021 on täällä!

Olet täällä

Ruokamatkailukilpailu 2021

Valtakunnallinen ruokamatkailukilpailu 2021

Yhdessä luonnosta ammentaen

Valtakunnalliseen ruokamatkailukilpailuun 2021 osallistui määräaikaan mennessä 77 tuotetta eri puolilta Suomea. Arviointiraati aloittaa työnsä ja kesäkuun alkuun mennessä semifinalistit ovat tiedossa. Voittajat palkitaan 16.9.2021 Helsingin kaupungintalolla. 

Mistä on kyse?

Kilpailulla rohkaistaan ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa. Kilpailuun haetaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa aitoa yhteistyötä. Vuoden 2021 kilpailu on järjestyksessä neljäs, edelliset kilpailut olivat vuosina 2015, 2017 ja 2019.

Mitä on ruokamatkailu?

Ruokamatkailutarjonta on matkailijoiden kohtaama paikallisuuteen ja tarinoihin perustuva maukas ravintolaruokailu, kotiruokailu, katuruoka, suomalaisen ruoan tekeminen ohjatusti, luonnonantimiin ja keräilyyn liittyvät ruokamatkailutuotteet, luonnossa ja kulttuuriympäristössä tapahtuva ruokailu, erilaiset ruokamatkailuun liittyvät reitit ja tapahtumat, torit, kauppahallit, erikoismyymälät kuten juustolat, viinitilat, tislaamot sekä pienpanimot ja niiden ympärille rakennettu ohjelma. Ruokamatkailuun liittyvät tarinat, paikallisuus ja puhtaus. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppi jotain uutta ja tekee matkailutuotteen elämykselliseksi.

Kilpailuaika

 • Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt 18.1. - 18.3.2021
 • Finalistit valitaan kesäkuussa 2021
 • Voittajat julkistetaan 16.9.2021

Kuka voi osallistua?

Kutsumme kansalliseen ruokamatkailukilpailuun yrityksiä tai yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista. Kilpailuun voi osallistua jo olemassa olevalla ruokamatkailutuotteella tai kehitteillä olevalla innovatiivisella, uudella ratkaisulla.

Kilpailuun voi osallistua Suomessa vastuullisesti toimiva, hyvät liiketoiminnan periaatteet omaava taho. Kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa pyytää osallistujalta toimintaan liittyviä dokumentteja.

Kilpailuun voi osallistua olemassa olevalla tai kehitteillä olevalla innovatiivisella ruokamatkailutuotteella. Kyseessä ei kuitenkaan ole raaka-aine tai elintarvikekilpailu.

Osallistujilla tulee olla vahva alueellinen kytkentä (raaka-aineet, kulttuuri, perinteet ja tarinat). Kilpailussa valitaan voittaja ja finalisteja.

Miten osallistutaan?

Täytä kilpailutuotteestasi kilpailulomake (lomake on auki 18.1. - 18.3.2021). Lomakkeen täyttämiseen tarvitset noin 30 minuuttia. Lomaketta on yksinkertaistettu aikaisemmista kilpailuvuosista..

Palkintokategoriat

 • Voittaja – Suomen paras ruokamatkailutuote 2021
 • Merkittävä ruokamatkailuteko (3 kpl)
 • Kunniamaininta (2 kpl) – esim. kehitteillä oleva innovatiivinen ratkaisu

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin

 • Asiakaslähtöisyys
 • Elämyksellisyys, sisältäen paikallisuuden, lähiruoan ja tarinoiden hyödyntämisen
 • Vastuullisuus
 • Liiketoiminnallisuus
 • Verkostot ja yhteistyökumppanit
 • Myynti- ja markkinointikanavat
 • Ruokamatkailutuotteen kokonaisuus

Kilpailun palkinnot

Voittaja palkitaan 3000 euron tuotekehitysrahalla. Sijoittuneista (1.-4.) tehdään edustavat markkinointivideot yritysten käyttöön. Lisäksi sijoittuneilla on mahdollisuus osallistua sparraukseen ja he saavat markkinoinnillista näkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Kilpailun arviointiraati

Kilpailun arviointiraadin muodostavat rahoittajien edustajat.

 • Maa- ja metsätalousministeriö, Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, kilpailuraadin puheenjohtaja
 • Business Finland/Visit Finland, Terhi Hook, Development Manager
 • Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK / Lomalaidun ry, Anne Mikkola, ruokamatkailun koordinaattori
 • Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marita Suontausta, kehityspäällikkö
 • D.O. Saimaa / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Miia Korja, projektipäällikkö,
 • Suomen Keittiömestarit ry, Ulla Liukkonen, puheenjohtaja
 • Helsingin kaupunki, Jukka-Pekka Tolvanen, yritysluotsi

Kilpailua koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 • Kristiina Havas, projektipäällikkö
 • Kristiina Adamsson, asiantuntija

Kilpailuun voi myös ehdottaa osallistujia!

Vinkkaa potentiaalisia yrityksiä/ruokamatkailutuotteita, joiden kannattaisi osallistua kilpailuun: kristiina.havas@haaga-helia.fi

Välitämme viestin yrityksille, tuotteille, joita on suositeltu ja kannustamme heitä osallistumaan ruokamatkailukilpailuun 2021.

Logoja

Valokuvat: Visit Finland/Elina Manninen

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö