Siirry suoraan sisältöön

HOHA: Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla

HOHA_Hankekuva

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää soittamalla tai sähköpostitse!

Kasvokuva projektipäällikkö Iida Arpiainen.
 
Iida Arpiainen
Projektipäällikkö
+358505963242
iida.arpiainen@haaga-helia.fi
 
 
Särkkä. HOHAn projektikoordinaattorin kasvokuva.
 
H. Särkkä
Projektikoordinaattori
+358503245578
hanna.sarkka@haaga-helia.fi

Hanke on päättynyt 10/2023.

HOHA-hankkeessa autetaan harvaan asuttujen seutujen ruokamatkailuyrittäjiä kehittämään elämyksellisiä ja ostettavia ruokamatkailutuotteita tarinallistamisen keinoin.

Mitä?

Kenelle?

  • Harvaan asuttujen seutujen ruokamatkailuyrittäjille

Työpajasarja

Hanke on toteutettu viiden yhteiskehittämistyöpajan muodossa.

Työpajat toteutettiin joustavasti osallistuvien yritysten tarpeet huomioon ottaen. Lähityöpajoja järjestettiin etänä sekä Järvi-Suomen että Lapin alueella.

Hankkeessa on tarkoitus tuoda suomalaisia ruokaperinteitä ja tarinoita näkyväksi. Hankkeen ensimmäisessä työpajassa käydään läpi näitä tarinoita ja pohditaan, miten ne saadaan näkyväksi alueen ruokamatkailutoiminnassa. 
 
Hankkeen ensimmäiseen työpajaan ovat tervetulleita kaikki suomalaisista perinteistä, tarinoista ja niiden henkiin herättämisestä kiinnostuneet. Yrittäjä voi työpajasta saada ideoita omiin tarinallistamisprojekteihinsa. 

Hankkeen toisessa työpajassa kehitetään tarinallistetut ruokamatkailukonseptit tarinallistamisen asiantuntijan ohjaamana. Työpajasta jää yritykselle käteen tarinallistettu ruokamatkailutuote. Kannustamme yrityksiä pilotoimaan uutta tuotetta työpajan jälkeen. Työpajassa annetaan pilotointiin ohjeet ja työvälineet.

Työpajan jälkeen yrityksillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen sparraukseen tarinallistamisen asiantuntijan kanssa.

Hankkeen kolmannen työpajan tavoite on lisätä harvaan asuttujen alueiden ruokamatkailutoimijoiden viestintäosaamista. Työpajan aikana on yhteinen viestintäkoulutusosuus, jossa paneudutaan viestinnän ja markkinoinnin työvälineisiin ja keinoihin.

Viestintäkoulutusosion lisäksi työpajassa yrittäjille luodaan juuri heidän arkeensa sekä tavoitteisiinsa sopivat viestintäsuunnitelmat. 

Neljännessä työpajassa yrittäjät jatkokehittävät Tarinallistetut ruokamatkailutuotteet –työpajassa rakentamiaan tarinallistettuja ruokamatkailutuotteita asiantuntijoiden avulla. Työpajaan voi tulla kehittämään jo pilotoitua tuotetta tai viimeistelemään tuotettaan ennen käyttöönottoa.

Työpaja järjestetään etänä, jotta voimme tarjota mahdollisimman laajan kirjon asiantuntijoita sparrailemaan yrittäjiä.

Hankkeessa järjestettyjen työpajojen ja yrityksissä pilotoitujen tarinallistamisen konseptien pohjalta rakennetaan opas siitä, miten tarinallistettu ruokamatkailutuote tehdään, miten sitä käytetään palveluissa ja miten siitä viestitään oikealle kohderyhmälle.
 
Haluamme tehdä oppaasta mahdollisimman käyttäjäystävällisen ja harvaan asuttujen seutujen ruoka- ja matkailualan toimijoiden tarpeita palvelevan. Viidennessä työpajassa opas esitellään hankkeessa mukana olleille yrityksille ja muille kumppaneille, jotta pystymme yhteiskehittämään oppaasta sellaisen, joka aidosti hyödyttää sen käyttäjiä.

HOHAn tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tarinallistettuja ruokamatkailunkonsepteja ja -tuotteita, joiden ideoinnista ja pilotoinnista rakennetaan käyttäjäystävällinen opas, joka on räätälöity palvelemaan erityisesti harvaan asuttujen seutujen ruoka- ja matkailutoimijoita. Konseptointia ja sen pilotointia kehitetään yhteiskehittämistyöpajoissa, jotka rakentavat ja vahvistavat alueen yhteistyöverkostoja ruoka- ja matkailutoimijoiden välillä sekä alueen asukkaiden kanssa. 

Hankkeen tavoitteina ovat

  • Lisätä kohdealueen houkuttelevuutta tarinallistetuilla ruokamatkailun tuotteilla, jotka tuotetaan yhteiskehittämistyöpajasarjassa
  • Herättää eloon hiljaista kulttuurista pääomaa ja taltioida sitä palvelukonsepteihin 
  • Integroida lähiruoan hyödyntäminen osaksi paikallisten ruokamatkailutoimijoiden toimintatapaa 
  • Vahvistaa yritysten viestintäosaamista tunnettuuden lisäämiseksi 
  • Luoda käyttäjäystävällinen ja helposti lähestyttävä tarinallistamisen opas
  • Rakentaa yhteiskehittämistyöpajoissa yhteistyöverkostoa, jonka tavoitteena on alueen ruokamatkailun kehittäminen. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.

Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia. Valtionapuviranomaisena Lapin ELY-keskus  on myöntänyt avustusta Haaga-Helian ammattikorkeakoululle hankkeelle HOHA: Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla.

Tutustu muihin rahoituksen saaneisiin hankkeisiin täältä.

Hungry for Finland toiminnallinen ekosysteemi

HOHA on apuna kehittämässä Hungry for Finland – toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen -hanketta, joka toimii valtakunnallisena koordinaattorina kehittäen verkostoitumista, monipuolisia työkaluja ja osaamisen lisäämistä alan toimijoille. Tutustu hankkeeseen tarkemmin ja tule rakentamaan kanssamme valtakunnallista verkostoa!

Kuva: Emilia Hoisko, Visit Finland