Siirry suoraan sisältöön


Hungry for Finland – Ruoka elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua vastuullisesti

Kaikki matkailijat eivät vieraile museossa, eivät osallistu lumikenkäsafarille tai eivät esimerkiksi lähde kiertoajelulle – mutta jokainen matkailija syö. Ruoan avulla luodaan muistoja kaikilla aisteilla ja vahvistetaan tiedollisia, emotionaalisia sekä fyysisiä muistikuvia.

Ruokailu voidaan kokea mieleenpainuvimpana asiana matkalla.

Yhä useampi matkailija hakee tietoisesti ruokaelämyksiä. He haluavat kokea luonnon, kulttuurin ja paikallisen elämäntavan. Suomalaisessa ruokamatkailussa on potentiaalia, sillä puhtaus, turvallisuus, aitous, tarinat ja paikallisuus luovat arvoa matkailijalle. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta.


Ruokamatkailustrategia

Tämä strategia on Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategian 2015-2020 seuraava päivitys. Strategian tavoitteena on yhteistyöllä kehittää kärkituotevetoisesti Suomen ruokamatkailua, kannustaa yhdistelmätuotteiden ja ruokareittien luomiseen, edistää matkailu- ja elintarvikealan kilpailukykyä, tukee laatutason nostoa, parantaa suomalaisen ruokakulttuurin imagoa ja rakentaa aktiivinen kansallinen ruokamatkailuverkosto.

Ruokamatkailun ydinteemoja sekä ruokamatkailutuotteissa että viestinnässä ovat:

1.Taste of place
Eat local and sense Finland!
2.Pure & Natural
Eat slow and healthy in Finland!
3.Cool & Creative
Eat wild and happy in Finland!

Ruokamatkailustrategian toimenpidekokonaisuudet ovat:

1. Vastuullinen liiketoiminta
2. Tuotekehitys
3. Strategiset kumppanuudet
4. Myynti, markkinointi ja viestintä

Ruokamatkailustrategia jalkautetaan arkeen alueellisissa työpajoissa. Tekemiseen tarvitaan jokaista ruoan ja matkailun parissa toimivaa ammattilaista. Mitä useampi kokki, sen maukkaampi soppa – ympärivuotista yhteistyötä!


Ruokamatkailun tuotesuositukset 2020

Uudistetut ruokamatkailun tuotesuositukset on julkaistu. Tuotesuositukset on laadittu matkailualan yrityksille ja kehittäjille työvälineeksi laadukkaan, elämyksellisen, ostettavan ja kannattavan ruokamatkailukokemuksen tuottamiseen! Ne on laadittu yhdessä Haaga-Helia amk:n Hungry for Finland -ruokamatkailuhankkeen ja Visit Finlandin kanssa.

Uutisia