Siirry suoraan sisältöön


Urban&Local – Tulevaisuuden toimiva ruokaekosysteemi 2023–2025

Ajankohtaista: Trendiraportti 2023

Hankkeessa tuotettiin maailmanlaajuinen ruokatrenditutkimus vuonna 2023. Raportissa megatrendeiksi nousevat hiilineutraalit ja -negatiiviset kasvatusmenetelmät, kasviproteiinien 3D-tulostus, raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyötykäyttäminen ja hävikin minimointi sekä kaurapohjaiset maitovaihtoehdot. 

Innovatiivista, vastuullista, moninaista 

Raportissa on lukuisia esimerkkejä urbaanista ja kestävästä ruokakulttuurista. Nousevia teemoja ovat esimerkiksi vastuullisuuden todentaminen sertifikaateilla tai muilla jäljitettävissä olevilla keinoilla, merilevän hyödyntäminen ruoka- ja pakkaustuotteissa sekä ultralähiruoka. Lue myös, mitä “upcycling” voi ruoantuotannossa tarkoittaa! 

Tavoitteet:

Urban&Local -hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudun lähiruoka- ja ravintola-alan TKI- ja liiketoimintaa edistävä toimijaekosysteemi ja kehitetään siihen liittyviä kokeilualustoja. Hanke auttaa tunnistamaan ja kokeilemaan innovatiivisia ja kestäviä urbaanien ravintola- ja lähiruokapalveluiden tuotanto-, markkina- ja jakeluketjuratkaisuja, sekä tukee uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Hankkeen kokeilujen painopisteinä ovat: 

1) Uusien teknologioiden ja digitaalisuuden hyödyntäminen kestävän urbaanin ruoan ja siihen liittyvien palvelujen ja tuotteiden tuotannossa 

2) Tulevaisuuden innovatiivisten teknologioiden ja esim. kiertotaloutta tukevien, ruokapalveluihin ja lähiruuan tuotantoon liittyvien ratkaisujen kokeileminen pääkaupunkiseudun testialustoilla yhdessä toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. 

Syntyvät tulokset:

Hankkeen aikana luodaan Urban Local -toimijaverkosto ja ekosysteemi, joka syventää ruoka-alan toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta vahvistaa Haaga-Helian ja erityisesti Hungry for Finland Labin (H4F Lab) roolia ruoka-alan merkittävänä ja kansallisesti tunnettuna kehittäjänä. Lisäksi hanke tukee alueellista ja alueiden välistä TKI-yhteistyötä. 

Hanke on Forum Viriumin koordinoima ja se toteutetaan yhdessä Haaga-Helian, Metropolian, Perhon sekä Vantaan kaupungin kanssa hankesuunnitelman mukaan ajalla 1.10.2022-30.9.2025. 

UrbanLocal-hankkeen