Siirry suoraan sisältöön


Urban&Local – Tulevaisuuden toimiva ruokaekosysteemi  2023–2025

Hymyilevä pöytäseurue kohottaa kuohuviinilaseja järvimaisemassa.
Kuva: Elina Manninen, Visit Finland

Tavoitteet:

Urban&Local -hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudun lähiruoka- ja ravintola-alan TKI- ja liiketoimintaa edistävä toimijaekosysteemi ja kehitetään siihen liittyviä kokeilualustoja. Hanke auttaa tunnistamaan ja kokeilemaan innovatiivisia ja kestäviä urbaanien ravintola- ja lähiruokapalveluiden tuotanto-, markkina- ja jakeluketjuratkaisuja, sekä tukee uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Hankkeen kokeilujen painopisteinä ovat: 1) Uusien teknologioiden ja digitaalisuuden hyödyntäminen kestävän urbaanin ruoan ja siihen liittyvien palvelujen ja tuotteiden tuotannossa 2) Tulevaisuuden innovatiivisten teknologioiden ja esim. kiertotaloutta tukevien, ruokapalveluihin ja lähiruuan tuotantoon liittyvien ratkaisujen kokeileminen pääkaupunkiseudun testialustoilla yhdessä toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. 

Tulokset:

Hankkeen aikana luodaan Urban&Local-toimijaverkosto ja ekosysteemi, joka syventää ruoka-alan toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta vahvistaa Haaga-Helian ja erityisesti tänä vuonna käynnistämämme Hungry for Finland Labin (H4F Lab) roolia ruoka-alan merkittävänä ja kansallisesti tunnettuna kehittäjänä. Lisäksi hanke tukee alueellista ja alueiden välistä TKI-yhteistyötä. 

Hanke on Forum Viriumin koordinoima ja se toteutetaan yhdessä Haaga-Helian, Metropolian, Perhon sekä Vantaan kaupungin kanssa hankesuunnitelman mukaan ajalla 1.10.2022-30.9.2025.