Siirry suoraan sisältöön

Tapahtumat ja museot

Museoiden ja tapahtumien ruokapalveluiden kehittäminen 2014-2016

Hankkeen jukaisu on ilmestynyt! Evästä tapahtumiin ja museoihin!

Herättelyhanke!

RUOKA&MATKAILU -hankkeen tutkimusvaiheen aikana vuonna 2012 tuli selkeästi esille, että erilaisten suomalaisten tapahtumien ja museoiden ruokatarjontaa olisi syytä kehittää ja uudistaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Matkailu ja kulttuurin syke -toimintaohjelmassa korostetaan ulkomaisten kulttuurimatkailijoiden määrän lisäämistä. Yksi keino kehittää Suomea matkailumaana on lisätä suomalaisen ruoan houkuttelevuutta osana kulttuurimatkailutuotetta.

Hankkeessa on asiakaslähtöinen lähestyminen. Tavoitteena oli tukea tapahtumajärjestäjien ja museoiden kehittämistyötä elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden tuottamisessa. Uudistettujen ruokailukonseptien avulla vahvistetaan Suomen matkailun kilpailukykyä ja mahdollistetaan kokonaisvaltaisen kulttuurimatkailuelämyksen syntyminen.

Projektin tavoitteena on:

  • Suomalaisen ruokakulttuurin nivominen matkailupalvelukokonaisuuksiin museoiden ja tapahtumien osalta
  • Konkreettisten ruokakonseptien ja tuotteiden luominen kansainvälisille markkinoille yhdessä asiakkaiden, yrittäjien, tapahtumajärjestäjien, museoiden kanssa
  • Kehittämistyötä tehdään myös yhdessä opiskelijoiden kanssa opintojaksotehtävinä ja opinnäytteiden kautta. Opiskelijat pääsevät työskentelemään oikeiden casejen kanssa.
  • Yhteistyö ja verkostoituminen: Visit Finlandin Culture Finland, Finland Festivals, Museoliitto – Museot kulttuurimatkailun kärkeen –hanke,  alueelliset ruokamatkailu- tai vastaavat hankkeet
  • Lopputulemana on mallinnettu hyviä käytänteitä ja ideoitu uusia

Hankkeella edistetään erityisesti ulkomaalaisten matkailijoiden mahdollisuuksia kokea, nähdä ja osallistua suomalaiseen elämäntapaan ja ruokakulttuurin osana matkailtuotetta.

Tuloksena ja tuotoksina syntyvät:

  • Uusia konsepteja ja ruokatuotteita, reseptiikkaa, toimintamalleja museoihin ja tapahtumiin
  • Opintojaksojen kautta kehittämistöitä
  • Kaikkien yhteistyötahojen oppimista ja osaamisen lisäämistä
  • Tiedontuotantoa ja välittämistä: Aktiivinen HungryforFinland -nettisivustojen hyödyntäminen ja blogikirjoitukset sekä Evästä tapahtumiin ja museoihin e-julkaisu
  • Asian tärkeyden vahvistaminen, toimijoiden herättäminen kehitystyöhön