Siirry suoraan sisältöön

RUOKA&MATKAILU tutkii: Resepti Cool & Creative -tuotteiden rakentamiseen

Ruokamatkailutuotteiden omaleimaisuus perustuu raaka-aineiden innovatiiviseen hyödyntämiseen

 

Suomen ruokamatkailun omintakeisissa ruokamatkailutuotteissa

korostuu raaka-aineiden ja luonnon antimien innovatiivinen

hyödyntäminen. Tuotteiden kansainvälistä näkyvyyttä täytyy

parantaa ja ruoan brändimielikuvaa kirkastaa Suomen ruokamatkailun

aseman vahvistamiseksi.

 

Tuotteissa on vielä kehitettävää kansainvälisen tunnustuksen saavuttamiseksi,

ilmeni Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyön osana tehdyssä

tutkimuksessa. 

Potentiaalisia tuotteita on kuitenkin jo paljon, joilla on mahdollisuus saavuttaa kansainvälisesti tunnustettu asema

  • Ruokatapahtumat, kuten Helsingin Hietalahden kauppahallissa järjestettävä Musaa ja maistelua sekä joulun aikaan Helsingin Senaatintorilla järjestettävät Tuomaan markkinat, ovat oivallisia ja erikoisia ruokamatkailutuotteita, joissa on hyvin kansainvälinen tunnelma.
  • Huippuravintolat koettiin myös omintakeisiksi, kun suomalaisiin perinneruokiin on löydetty uusia kulmia ja raaka-aineita on hyödynnetty innovatiivisesti.
  • Panimoteollisuus sekä suomalaiset ruokainnovaatiot, kuten nyhtökaura, ovat potentiaalisia tuotteita kansainvälisille markkinoille.
  • Ruokapyörätkin nousivat tuloksissa esille ja ne koettiin loistavana keinona elävöittää kaupunkien katukuvaa ja tavoittaa erityisesti kansainväliset matkailijat.

 

Tuotteiden saavutettavuuden ja näkyvyyden parantamisella luodaan ilmiöitä

Vaikka suurin osa omaleimaisista tuotteista on tällä hetkellä Helsingissä, nousivat pääkaupungin kehyskunnat lisäksi esille tutkimustuloksissa: Porvoo ruokamatkailukohteena, Fiskarsin ruukin monipuoliset toimijat sekä Tuusulan kansainvälisyyttä henkivä Wild Food Challenge -ruokakilpailu.

Pääkaupunkiseudun muita alueita tulee markkinoida enemmän. Helsingin ja muiden kohteiden välille kannattaisi tuotteistaa tuotepaketteja, joiden avulla parannetaan alueiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Huippuravintoloiden rinnalle tulee tuotteistaa enemmän niin kutsuttuja matalan kynnyksen ravintoloita, joihin matkailijan on helppo poiketa nauttimaan suomalaisia erikoisuuksia mielenkiintoisesti toteutettuina, jotka ylittävät matkailijan odotukset ja jättävät muistijäljen pitkäksi aikaa. Matala osallistumiskynnys ja helppo saavutettavuus saavat isot kuluttajamassat liikkeelle, jolloin ilmiö voi syntyä.

Rohkeus kehittää uutta ja ainutlaatuista on valttia markkinoitaessa tuotteita. Suomen ruokamatkailunvahvuuksia eli luonnon antimia ja niiden monipuolisia käyttömahdollisuuksia tulee korostaa.

”Luontoaspektin markkinoimiseen tulee löytää jokin uusi kulma. Esimerkiksi pukumies pyöräilee kaupunkipyörällä Helsingin Keskuspuistoon ja kerää sieltä muutamat villiyrtit, sienet ja marjat. Korostetaan brändin rakentamisessa kaupungin helppoutta, yllätyksellisyyttä ja luonnon läheisyyttä.” (helsinkiläinen miesravintoloitsija)

Tutkimus oli osa RUOKA&MATKAILU -hanketta. Hanke on osa Suomen ensimmäistä ruokamatkailustrategiaa, jota koordinoi Haaga-Helia  ammattikorkeakoulu.

Cool and Creative on yksi strategian kolmesta kehittämisen  painopisteestä, jonka alle luokitellaan kuuluvaksi kansainvälisesti tunnustetut, erilaiset ja omaleimaiset tuotteet.

Hankkeelle tehdyn opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa jo olemassa olevia tuotteita pääkaupunkiseudulla, jotka sopivat Cool and Creative -painopisteen alle.

Lisätietoja:

Linkki opinnäytteeseen

Sonja Forsström, 050 461 7037, sonja.forsstrom2@myy.haaga-helia.fi

Opiskelija, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma

 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kristiina Adamsson, 040 488 7595, kristiina.adamsson@haaga-helia.fi

Lehtori, RUOKA&MATKAILU -hankkeen koordinoija

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu