Siirry suoraan sisältöön

RUOKA&MATKAILU tutkii: Venäjänkielinen internet ja suomalainen ruoka

Venäjänkielinen internet suhtautuu erittäin positiivisesti suomalaiseen ruokaan

Tietoa Suomen ruoasta, ruokakulttuurista ja ruokamatkailusta venäjänkielisistä hakukoneista etsivä löytää todennäköisemmin laadukkain kuvin ja ylistävin tekstein varustettuja sisältöjä. Niissä voi tosin välillä olla erikoisia väitteitä ja asiavirheitä.

Opinnäytetyön puitteissa tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty, mitä tietoja Suomen ruoasta, ruokakulttuurista ja ruokamatkailusta löytyy venäjän kielellä internetistä. Tutkimus on toteutettu analysoimalla Yandex.ru:n ja Google.ru:n tarjoamaa 360 venäjänkielistä linkkiä. Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty Suomessa aikaisemmin.

Tutkimustulokset olivat positiivisia: 63 % tutkituista sisällöistä olivat joko erittäin positiivisia tai positiivisia Suomen ruokaa ja ruokakulttuuria kohtaan ja 70 % kannusti Suomen-ruokamatkailuun. Hakukonetulosten perusteella sisältöjen lähteiksi valikoituivat mitä erilaisimmat toimijat Suomen valtion ylläpitämistä tahoista ja matkanjärjestäjistä keskustelufoorumeihin ja lifestyle-sivustoihin. Ruokamatkailusuosituksia oli 80 kappaletta. Suuri osa suosituksista koski ravintoloita pääosin Helsingin alueella, mutta osa oli valmiiksi paketoituja matkoja tai retkiä. Suurimmassa osassa sisällöistä oli laadukkaita ja kauniita kuvia suomalaisesta ruoasta tai esimerkiksi ravintola-annoksista.

Yllättävää oli, että venäjänkielisestä internetistä löytyi ainakin 14 ainoastaan Suomelle omistettua yksityistahojen ylläpitämää matkailusivustoa. Haussa löytyi runsaasti käytännössä laittomasti toimivia suomalaisia elintarvikkeita myyviä venäläisiä nettikauppoja. Tämä, samoin kuin lukuisat ylistävät sisällöt ja ruokamatkailutuotteiden suositukset, viestivät siitä, että Venäjällä arvostetaan vahvasti suomalaista ruokaa ja ollaan kiinnostuneita Suomen-matkailusta ylipäätään.

Toisaalta reilussa kolmasosassa sisällöistä oli asiavirheitä, erikoisia väitteitä tai vanhentunutta tietoa. Asiavirheitä oli jopa virallisissa, Suomen valtion tuottamissa sisällöissä. Jonkun verran negatiivisia kommentteja tuli Suomen korkeasta hintatasosta.

Kuitenkin tutkimuksen perusteella yhtäkään tekstiä tai videota ei ole voinut luokitella täysin negatiiviseksi. Mikäli sisällössä onkin ollut jotakin negatiivista suomalaisesta ruoasta, se korvautui käytännössä saman tien positiivisiesti esitetyillä asioilla.

Tutkimus oli osa RUOKA&MATKAILU-hanketta. Hanke on vahvasti mukana Suomen ruokamatkailun kehittämisessä. RUOKA&MATKAILU on luonut muun muassa Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategian ja ylläpitää Hungry for Finland-sivustoa, josta löytyy paljon käytännön tietoa ja työkaluja matkailun ja ruoan ammattilaisille.

Lisätietoja

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705086804

Aleksandra Shakhnovich, 040 55 22395, aleksandra.s@mail.com

Opinnäytetyön tekijä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kristiina Adamsson, 040 488 7595, kristiina.adamsson@haaga-helia.fi

Lehtori, RUOKA&MATKAILU -hankkeen koordinoija

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Haaga-Helian 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.

www.haaga-helia.fi