Siirry suoraan sisältöön

Meneillään nyt

Uutiset

Hungry for Finland -hankeperhe on tällä hetkellä nelipäinen! Tutustu uusiin hankkeisiin.

Kuva: Emilia Hoisko, Visit Finland
Kuva: Emilia Hoisko, Visit Finland

Hungry for Finland toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen 2022–2024

Rakennamme ruokamatkailun kehittämisen tueksi toiminnallista ekosysteemiä. Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Ilmoittaudu mukaan Hungry for Finlandin toiminnalliseen ekosysteemiin täällä

Hungry for Finland – toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen -hankkeen tavoitteena on ruokamatkailun verkostojen kehittämisen ja osaamisen lisäämisen avulla tehdä suomalaisista ruokamatkailutuotteista elämyksellisiä ja ostettavia vastuullisesti. 

Ruokamatkailu on yksi Suomen matkailustrategian keskeisistä kehitettävistä teemoista. Strategian mukaan tarvitaan toimijoiden yhteistyötä, uusien ruokamatkailutuotteiden kehittämistä ja osaamisen lisäämistä. Ruoka ja ruokamatkailu on ainoa matkailun “aktiviteetti” johon kaikki matkailijat osallistuvat. Ruoka on yhä vetovoimaisempi matkailun osa-alue. Suomen matkailun kilpailukyvyn takia ja aiemman H4F hankkeen aikana syntynyttä momentumia hyödyntäen ruokamatkailun kehittämistä tulee jatkaa koordinoidusti. 

Hungry for Finland – toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen -hanke toimii valtakunnallisena koordinaattorina kehittäen verkostoitumista, monipuolisia työkaluja ja osaamisen lisäämistä alan toimijoille.

Hankkeen tavoitteina ovat:

  • Vastuullinen liiketoiminta
  • Strategisesti johdettu ekosysteemi
  • Kiinnostava ja vastuullinen ruokamatkailutarjonta
  • Älykäs ja osaava yhteistyö

Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla 2022–2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tarinallistettuja ruokamatkailunkonsepteja ja -tuotteita, joiden ideoinnista ja pilotoinnista rakennetaan skaalattava työkalupakki, joka on räätälöity palvelemaan erityisesti harvaan asuttujen seutujen ruoka- ja matkailutoimijoita. Konseptointia ja sen pilotointia kehitetään yhteiskehittämistyöpajoissa, jotka rakentavat ja vahvistavat alueen yhteistyöverkostoja ruoka- ja matkailutoimijoiden välillä sekä alueen asukkaiden kanssa. 

Hankkeen tavoitteina ovat

  • Lisätä kohdealueen houkuttelevuutta tarinallistetuilla ruokamatkailun tuotteilla, jotka tuotetaan yhteiskehittämistyöpajasarjassa
  • Herättää eloon hiljaista kulttuurista pääomaa ja taltioida sitä palvelukonsepteihin 
  • Integroida lähiruoan hyödyntäminen osaksi paikallisten ruokamatkailutoimijoiden toimintatapaa 
  • Vahvistaa yritysten viestintäosaamista tunnettuuden lisäämiseksi 
  • Luoda yleisesti käytettävissä oleva harvaan asuttujen seutujen palveluiden viestintää tukeva materiaalipankki 
  • Rakentaa yhteiskehittämistyöpajoissa yhteistyöverkostoa, jonka tavoitteena on alueen ruokamatkailun kehittäminen. 
Breakfast With A View to the mountains.
Hymyilevä pöytäseurue kohottaa kuohuviinilaseja järvimaisemassa.
Kuva: Elina Manninen, Visit Finland

Urban&Local – tulevaisuuden toimiva ruokaekosysteemi  2023–2025

Tavoitteet:

Urban&Local -hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudun lähiruoka- ja ravintola-alan TKI- ja liiketoimintaa edistävä toimijaekosysteemi ja kehitetään siihen liittyviä kokeilualustoja. Hanke auttaa tunnistamaan ja kokeilemaan innovatiivisia ja kestäviä urbaanien ravintola- ja lähiruokapalveluiden tuotanto-, markkina- ja jakeluketjuratkaisuja, sekä tukee uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Hankkeen kokeilujen painopisteinä ovat: 1) Uusien teknologioiden ja digitaalisuuden hyödyntäminen kestävän urbaanin ruoan ja siihen liittyvien palvelujen ja tuotteiden tuotannossa 2) Tulevaisuuden innovatiivisten teknologioiden ja esim. kiertotaloutta tukevien, ruokapalveluihin ja lähiruuan tuotantoon liittyvien ratkaisujen kokeileminen pääkaupunkiseudun testialustoilla yhdessä toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. 

Tulokset:

Hankkeen aikana luodaan Urban&Local-toimijaverkosto ja ekosysteemi, joka syventää ruoka-alan toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta vahvistaa Haaga-Helian ja erityisesti tänä vuonna käynnistämämme Hungry for Finland Labin (H4F Lab) roolia ruoka-alan merkittävänä ja kansallisesti tunnettuna kehittäjänä. Lisäksi hanke tukee alueellista ja alueiden välistä TKI-yhteistyötä. 

Hanke on Forum Viriumin koordinoima ja se toteutetaan yhdessä Haaga-Helian, Metropolian, Perhon sekä Vantaan kaupungin kanssa hankesuunnitelman mukaan ajalla 1.10.2022-30.9.2025. 

Hungry for Finland ruokamatkailukilpailu 2023

Kilpailulla rohkaistaan ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa, erityisesti yhdistelmätuotteita ja ruokamatkailureittejä’.

Kilpailuun haetaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä.

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa aitoa yhteistyötä. 

Vuoden 2023 kilpailu on järjestyksessä viides, edelliset kilpailut olivat vuosina 2015, 2017, 2019 ja 2021. 

Hungry for Finland kirjoitettuna kotimaisilla kasviksilla.