Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland tutkii: Suomen ensimmäisen ruokamatkailukilpailun satoa – suomalaisesta ruoasta ollaan ylpeitä!

Suomalainen ruoka kiinnostaa, se on yllättävää, maistuvaa ja elämyksellistä. Juuri valmistuneessa opinnäytetyössä on nostettu esiin osallistujien mainitsemia oivalluksia ja hyviä käytänteitä, joita voidaan käyttää hyödyksi Suomen ruokamatkailun kehittämisessä.

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2015. Kilpailuun osallistui yhteensä 77 ruokamatkailutuotetta eri puolilta Suomea. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Visit Finlandin, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Haaga-Helia amk:n kanssa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon opiskelija Saara Linna on opinnäytetyössään hyödyntänyt Suomen ensimmäisen ruokamatkailukilpailun osallistujien kilpailulomakkeita. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona RUOKA&MATKAILU -hankkeelle, joka on hanke ruokamatkailun kehittämiseksi Suomessa.

Kilpailuvastauksissa nousi esiin osallistujien ylpeys omista tuotteistaan, ja he hyödynsivät kekseliäästi paikallisia raaka-aineita, lähialueen yrityksiä, sekä toiminta-alueensa ympäristölle ominaisia piirteitä ruokamatkailutuotteissaan. Yritykset ja yhteisöt halusivat tuottaa matkailijoille aidon ja osallistavan ruokaelämyksen. ”Yhteistyössä on voimaa!”, todettiin useammankin osallistujan toimesta. Tuotteet ovat räätälöitävissä monenlaisille asiakasryhmille sopiviksi, eikä tarkkoja kohderyhmiä ole määritelty.

Ruokamatkailu on tärkeä kehittämisen kohde Suomessa. Parhaimmillaan ruokamatkailu vahvistaa alueen identiteettiä, tuottaa matkailijoille elämyksiä, tukee paikallisia yrityksiä ja lisää matkailua isojen kaupunkien ulkopuolelle.

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604224857.

Lisätietoja:

Saara Linna, saara.linna@haaga-helia.fi, 040 7517 957

Kristiina Adamsson, Haaga-Helia, lehtori. kristiina.adamsson@haaga-helia.fi, 040 4887595