Siirry suoraan sisältöön

RUOKA&MATKAILU kehittää: Käsikirja vieraanvaraisuudesta

Muista vieraanvaraisuus yrityksessäsi! Se on enemmän kuin hyvä palvelu.

”Voimaannuttava vieraanvaraisuus – käsikirja vieraanvaraisen palvelukulttuurin rakentamiseen”, on opinnäytetyön tuloksena syntynyt tehtäväkirja. Kirja kannustaa vinkkien, pohdintojen ja tehtävien avulla ruokamatkailuyrityksiä kehittämään toimintaansa rohkeasti kokeillen kohti vieraanvaraista palvelukulttuuria.

Vieraanvaraisuusalalla tyytyväiset asiakkaat ovat kaiken toiminnan perusta. Palvelulla ja asiakaskokemuksilla on huomattava merkitys menestyvän ruokamatkailuyrityksen toiminnassa. Käsikirjassa kuvataan yrityskulttuurin merkitystä vieraanvaraisen palvelun alustana. Yrityskulttuuri ohjaa yrityksen toimintatapoja, eikä sitä voi kopioida. Se on yrityksen erottumistekijä. Kun henkilöstö tietää, miksi toimitaan kuten toimitaan, välittyy yrityskulttuuri asiakkaalle paikan ilmapiirinä.

Käsikirjan tehtävien ja vinkkien avulla ruokamatkailuyrityksen henkilöstö voi yhdessä pohtia vieraanvaraisuuden ulottuvuuksia ja kehittää oman yrityksen toimintaa konkreettisia kehitysideoita kokeillen. Käsikirjassa paneudutaan myös uuden tulokkaan valintaan ja vastaanottamiseen, sekä ryhmähengen luomiseen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Ruokamatkailijat haluavat olla osallisena rakentamassa omia kokemuksiaan. Harjoituksissa pohditaan asiakasryhmien odotuksia, ja miten niihin vastataan. Käsikirja korostaa, että vieraanvaraisuus on vuorovaikutusta ihmisten välillä, ja tavoitteena on asiakkaan odotusten ylittäminen.

Vieraanvaraisen palvelukulttuurin rakentamisessa yhteinen päämäärä on välttämätön, jotta kaikki ovat matkalla samaan suuntaan. Käsikirja kannustaa asettamaan konkreettisia tavoitteita, joiden avulla voidaan rakentaa vieraanvarainen palvelukulttuuri. Kirjan vinkkejä ja tehtäviä voivat soveltaa kaikenkokoiset ruokamatkailuyritykset, joiden tavoitteena on tuottaa asiakkaille ainutlaatuisia elämyksiä.

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli RUOKA&MATKAILU -hanke, ja sen tekijä Tiina Ratalahti opiskelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa hotelli- ja  ravintola-alan liikkeenjohtoa.

Opinnäytetyö, ja sen liitteenä oleva käsikirja on luettavissa tästä!

Lisätietoja

Tiina Ratalahti, opinnäytetyön tekijä, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu tratalahti@gmail.com, puh. 040 779 3823

Ohjaaja: Kristiina Adamsson, lehtori, RUOKA&MATKAILU -hankkeen koordinoija, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, kristiina.adamsson@haaga-helia.fi, puh. 040 488 7595

Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Haaga-Helian 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.