Siirry suoraan sisältöön

Ruokamatkailun uusi julkaisu! Ruokamatkailustrategian jalkautus 2015-2017

Ruokamatkailustrategian jalkautus koottu julkaisuksi; maailmalla herätty Suomeen

Suomen ensimmäinen Ruokamatkailustrategia 2015-2020 laadittiin laajapohjaisessa yhteistyössä. Mukana olivat Visit Finland (Finpro), maa- ja metsätalousministeriö, useat muut tahot ja ennen kaikkea tietysti yrittäjät.

Strategian valmistuttua sitä on jalkautettu aktiivisesti eri puolilla Suomea järjestetyissä ruokamatkailun työpajoissa (13). Samalla ruokamatkailun kehittämiseen on saatu arvokasta palautetta, kehittämisideoita ja näkökulmia etenkin yrittäjiltä, mutta myös muilta mukana olleilta, muun muassa matkailun alueellisilta toimijoilta. Ruokamatkailustrategian jalkautusprojektin toimenpiteet, työkalut, tuotokset (mm markkinointimateriaalia), tulokset ym. ovat sähköisenä julkaisuna kaikkien hyödynnettävissä.

Ruokamatkailustrategian jalkautushankkeen rahoittajina toimivat Maaseutuvirasto (MAVI / MMM) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hanketta koordinoi Haaga-Helia amk, Haagan toimipiste.

Ruokamatkailustrategiamme on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Maailman Matkailujärjestö UNWTO on tuottanut Ruokamatkailujulkaisun, Second Global Report on Gastronomy Tourism, johon Suomi laati oman osuutensa UNWTO:n pyynnöstä.

Ruokamatkailu elämykselliseksi osaksi Suomen matkailumaakuvaa!

Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti. Kilpailukyvyn takia sen tulee olla sitä myös Suomessa. Suomi on saanut kansainvälisissä medioissa nostetta. Ruoan takia valitaan myös matkakohteita. Matkailija tulee yllättää positiivisesti ruoan suhteen. Hallituksen puoliväliriihessä osoitettu lisämääräraha tehostaa ruokamatkailun kehittämistä sekä markkinointia ja myyntiä.

Ruokamatkailukohteen vetovoimaa lisää kiinnostava tarina. Tarina, joka on mieleenpainuva sekä kumpuaa kohteen todellisuudesta ja mielikuvista lisää paikan ja elämyksen arvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin myöntänyt Haaga-Helia ammattikorkeakoululle määrärahan ruokamatkailun tarinallistamiseen.

Työ ruokamatkailun eteen jatkuu!

Lisätietoja: Ruokamatkailun projektipäällikkö Kristiina Havas, kristiina.havas@haaga-helia.fi, puh. 0500 688332