Siirry suoraan sisältöön

RUOKA&MATKAILU tutkii: Kuinka hyödyntää TripAdvisoria?

Matkailu- ja ravintolayrityksen brändin rakentaminen TripAdvisorissa on mahdollista

Johanna Kiviön Haaga-Helian ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka TripAdvisoriin asiakkaiden kirjoittamat arviot muokkaavat ravintolayrityksen brändiä ja mainetta. Työn lopputuloksena julkaistiin video, jonka ohjeiden mukaan matkailu- ja ravintolayrityksen brändin johtaja voi suunnitella brändistrategian, jolla yritys voi ohjata brändiään TripAdvisorissa.

Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia tähtää Suomen ruokamatkailun brändin johdonmukaiseen rakentamiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opinnäytetyössä selvitettiin, millaisena Suomen ruokamatkailubrändi näyttäytyy TripAdvisorin ravintoloiden tarinoissa ja onko näiden tarinoiden kautta mahdollista brändätä Suomea ruokamatkailumaana.

Paikan ja maan ruokamatkailubrändi rakentuu palveluja tuottavien erilaisten toimijoiden brändeistä. Paikan brändi on monen toimijan brändi-imagon lopputulosta. Tutkimuksessa tuli ilmi, että sosiaalinen median on luonut uudenlaisen yhteyden brändiin. Ruokamatkailijoiden ääni on noussut kuuluviin, ja yksittäisen ravintola-asiakkaan ääni muokkaa yrityksen mainetta ja brändiä. Yrityksen on kyettävä luomaan dialogi oman brändinsä ja asiakkaan luoman brändi-imagon välille.

TripAdvisorin tarinoiden analyysissä nousi esille, että TripAdvisor on runsas lähde siinä, millaisena brändin imago näyttäytyy ja mihin suuntaan se on kehittymässä asiakkaiden mielissä. Tutkimuksessa ilmeni, että ravintolan brändin luominen ja Suomen ruokamatkailun brändin luominen TripAdvisorissa on mah-dollista.

Työn tavoite oli lisätä ymmärrystä TripAdvisorista brändin luomisen keinona. Työn lopputuloksena rakentuivat teesit, joiden mukaisesti brändin omistaja voi luodaVideo: brändi-imagon rakentaminen TripAdvisorissa brändistrategian, jolla yritys voi hallita brändiään TripAdvisorissa.

Video: brändi-imagon rakentaminen TripAdvisorissa.

Opinnäytteen voi lukea tästä.

Lisätietoja:

Stadin ammattiopisto
Johanna Kiviö, ruokatuotannon lehtori
Johanna.kivio@edu.hel.fi
040-334 5703

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Kristiina Adamsson
Opinnäytetyön ohjaaja
kristiina.adamsson@haaga-helia.fi