Siirry suoraan sisältöön

Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua!

Miksi ihmeessä Suomen ruokamatkailu pitäisi kehittää? Matkailija syö useita kertoja päivässä ja ruoka on tutkitusti keskeinen elementti matkakokemuksessa. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa. Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Ruoan takia valitaan myös matkakohteita. Suomen matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on koordinoinut valtakunnallista ruokamatkailun kehittämistä jo useita vuosia. Laajalla yhteistyöllä erityisesti matkailuyritysten kanssa on Suomelle laadittu ruokamatkailustrategia, jonka jalkautusta on tehty alueellisissa työpajoissa. Työpajoissa tärkeimmiksi jatkokehittämisen toimenpiteiksi nousivat tuotteistaminen ja siihen oleellisesti liittyvät tarinat, elämyksellisyys ja asiakkaan osallistuminen sekä asiakasymmärryksen lisääminen. Näiden perustelujen myötä on käynnistynyt Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistamishanke syyskuussa 2018 ja se kestää syyskuuhun 2021. Hankkeen rahoittajana on EU:n maaseuturahasto. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Visit Finlandin (Business Finland Oy) ja alueellisten toimijoiden kanssa. Visit Finland viestii suomalaisen ruuan vahvuuksista lukuisissa markkinointi- ja PR-toimenpiteissä ja vie kehitystyön tuloksina syntyviä ruokamatkailutuotteita kansainvälisille markkinoille matkailu 4.0 -ruokamatkailuprojektin toimenpiteissä.

Hungry for Finland  (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja antamalla sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan.

H4F hankkeen Kick off pidetään Matka2019 messuilla 17.1.2019 klo 10.00-12.00. Innostavien puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa avataan vuoden 2019 ruokamatkailukilpailu, jossa haetaan kärkituotteita kansainvälisille matkailumarkkinoille sekä tuoteaihioita jatkokehittelyyn.

Lisätietoja:

Kristiina Havas, ruokamatkailun projektipäällikkö,
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kristiina.havas@haaga-helia.fi, puh. 0500 688 332
www.hungryforfinland.fi

Kehittämistiimin jäseniä ovat Kristiina Adamsson ja Teemu Moilanen.

Ruokamatkailutarjonta on matkailijoiden kohtaama paikallisuuteen ja tarinoihin perustuva maukas ravintolaruokailu, kotiruokailu, katuruoka, suomalaisen ruoan tekeminen ohjatusti, luonnonantimiin ja keräilyyn liittyvät ruokamatkailutuotteet, luonnossa ja kulttuuriympäristössä tapahtuva ruokailu, erilaiset ruokamatkailuun liittyvät reitit ja tapahtumat, torit, kauppahallit, erikoismyymälät kuten juustolat, viinitilat sekä pienpanimot ja niiden ympärille rakennettu ohjelma. Ruokamatkailuun liittyvät tarinat, paikallisuus ja puhtaus. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta ja tekee matkailutuotteen elämykselliseksi.