Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland tutkii: Ruokamatkailutuotteiden markkinoinnin kehittäminen

Suomen ruokamatkailun kärkituotteiden digitaalisesta markkinoinnista

Emmi Peltokankaan opinnäytetyön tavoitteena oli löytää hyviä käytänteitä suomalaisien ruokamatkailuyritysten digitaaliseen markkinointiin. Aineisto tutkimukseen kerättiin havainnoimalla Suomen valtakunnallisissa ruokamatkailukilpailuissa sijoittuneita ruokamatkailuyrityksiä ja -tuotteita. Tutkimusta tehdessä huomattiin, että yritykset erosivat toisistaan panostamalla markkinoinnissa erilaisiin asioihin.

Lisää videoita!

Havainnoidessa ruokamatkailutuotteita voitiin todeta, että joillain yrityksillä on vielä kehittämisen varaa digitaalisen markkinoinnin osalta. Pääosin havainnoitujen yritysten markkinointi etenkin nettisivuilla oli huoliteltua. Monen yrityksen nettisivut olivat kattavat ja siistit, mutta oli mahdollista huomata, että samaa panostusta ja omistautumista ei tuotu Instagram-sivulle jokaisen yrityksen kohdalla. Tällä hetkellä yksi merkittävimpiä markkinoinnin trendejä ovat edelleen lyhyet videot. Moni tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä hyödynsi videoita nettisivuillaan ja Instagramissa.

Arkipäiväinenkin sisältö on houkuttelevaa

Instagramissa on helppo jakaa myös arkipäiväisempää materiaalia esimerkiksi Instagramin tarinat-ominaisuuden avulla. Suomalaisien ruokamatkailuyritysten olisi hyvä huomioida, että suomalainen arkipäiväinen tekeminen, saattaa olla muualla asuvalle erikoista. Tällainen tekeminen voi olla esimerkiksi paikallisten ruokien valmistus tai kasvimaalta raaka-aineiden noutaminen.

Varaaminen ja ostaminen helpoksi!

Yhtenä merkittävänä kehitysehdotuksena voitiin todeta olevan osto- ja varausmahdollisuuden selkeys. On tärkeää, että ruokamatkailuyrityksen nettisivuilla on mahdollisuus ostaa. Positiivisimman kuvan ostomahdollisuuden helppoudesta loivat nettisivut, joissa esimerkiksi tuotiin esille erilaiset tuotevaihtoehdot, kerrottiin tuotteen sisällöstä ja hinnasta ja tuote oli mahdollista varata ja maksaa.

Tuotekuvaukset napakoiksi ja kiinnostaviksi

Markkinointiviestien muotoilussa kiinnitettiin huomiota erityisesti tuotekuvauksiin. Tulosten perusteella parhaiten tuotetta tai yritystä edustavat tuotekuvaukset olivat tarinallisia, selkeitä, eivätkä liian pitkiä. Liian pitkä tuotekuvaus kyllästyttää lukijaa, joten tuotekuvaukseen on tärkeää sisällyttää tuotteen tai palvelun kannalta vain oleelliset asiat. Tuotekuvauksen tarkoituksena on kertoa tuotteesta tarvittavat tiedot ja myydä se, joten kuvauksiin on syytä panostaa.

Suomalaista luontoa esille

Lähes kaikkia Suomen matkailun pääasiallisia asiakassegmenttejä yhdistää halu saada kokemuksia Suomen luonnosta. Luonnon esille tuominen on tärkeää houkutellessa kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita. Markkinoinnissa on oleellista käyttää tekstin lisäksi myös kuvia ja videoita, joissa voidaan nähdä luontoa. Kuvauksissa voidaan esimerkiksi kertoa erilaisista paikallisista tavoista ja perinteistä, jotka liittyvät luontoon.  Tärkeää ruokamatkailutuotteiden markkinoinnissa on olla ylpeä siitä, mitä Suomella, luonnolla ja puhtailla kotimaisilla raaka-aineilla on tarjota.

Lue lisää Emmi Peltokankaan kehitysehdotuksia opinnäytteestä ”Suomen ruokamatkailun kärkituotteet markkinoinnin näkökulmasta -suklaajäkälää, luontokokemuksia ja hyvää mieltä” tästä.

Lisätietoja:

Tekijä: Emmi Peltokangas, Haaga-Helia amk
Ohjaaja: Kristiina Adamsson, Haaga-Helia amk
HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.
www.haaga-helia.fi