Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland tutkii: Japanilaisten matkailijoiden mieltymykset

Lohi, luonto ja laatu – taattu menestys japanilaisten ruokamatkailussa Suomessa?

Teksti perustuu Haaga-Helia amk:n, ruokatuotannon johtamisen opiskelijan, Asta Rouhelmaan opinnäytetyöhön

Japanilaiset matkailijat on ollut yksi merkittävä matkailijaryhmä Suomessa, ja heitä matkustaa tänne vuosi vuodelta enemmän (ainakin ennen koronaa). Suomi onkin japanilaisten suosituin matkailukohde Skandinaviassa. Japanilaisia Suomeen, etenkin Helsinkiin ja Lappiin, vetävät muumit, design ja puhdas ja rauhallinen luonto. Voisivatko japanilaiset matkustaa tulevaisuudessa Suomeen myös paikallisen ruuan ja ruokakokemusten perässä?

Ruokamatkailussa yhdistyy perinteinen tai innovatiivinen ruoka ja aktiviteetit ruuan parissa, ja ruokamatkailusta matkailumuotona on tullut viime vuosina yhä suositumpaa. Ruokamatkailu on vastalause globalisaatiolle, sillä sen keskeisessä osassa on autenttinen ja paikallinen ruoka. Ruokamatkailu on kestävää, koska matkailijoita voidaan ohjata alueille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta olla matkakohteita. Näin ruokamatkailu tuo hiljaisille alueille taloudellista hyötyä ja lisää työpaikkoja.

Suomen ruokamatkailua kehittää Haaga-Helia ammattikorkeakoulun alainen ruokamatkailuhanke Hungry for Finland. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää Suomen ruokamatkailua ja tehdä siitä näkyvämpää, niin kotimaassa, kuin ulkomaillakin. Hungry for Finlandilla on kolme kärkiviestiä, joilla nostetaan esiin suomalaisia ruokaperinteitä, puhtaita raaka-aineita ja ruokailmiöitä.

Hungry for Finland on määritellyt aasialaiset matkailijat yhdeksi ruokamatkailun pääkohderyhmäksi ja ruokamatkailua voisi hyvin suunnata eritysesti japanilaisille matkailijoille. Japanilaiset ovat hyvin kiinnostuneita ruuasta ja ruuanlaitosta, sekä heille yksi tärkeimmistä matkustusmotivaatioista on paikallinen ruoka. Heitä todennäköisesti kiinnostaisi ruokamatkailu Suomessa.

Japanilainen matkailija on tietyllä tapaa vielä vanhanaikainen

Usein ajatellaan, että japanilaiset ovat teknologian ja avaruusaluksilta näyttävien wc-istuinten maana hyvin moderneja, mutta tosiasiassa japanilaiset ovat vielä melko vanhanaikaisia. Noin puolet japanilaisista varaa matkansa yhä matkatoimiston kautta ja he lukevat ahkerasti matkaopaskirjoja tietoa etsiessään. Ruokamatkailuyrittäjien tulee siis tehdä yhteistyötä japanilaisten matkatoimistojen kanssa ja varmistaa, että oman yrityksen nimi löytyy uusimmasta matkaoppaasta.

Kuningas on saapunut -kohteliaat käytöstavat

Japanilaiset ovat tottuneet kotimaassaan loistavaan palveluun ja siellä asiakasta kohdellaan kuninkaan tavoin. Kohteliaat käytöstavat ja kieltävän vastauksen välttäminen ovat tärkeitä japanilaisessa kulttuurissa, joten asiakas-palvelussa niihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Japanilaiset ovat valmiita käyttämään matkallaan rahaa erilaisiin palveluihin ja kuluttavatkin rahaa enemmän kuin muut kansallisuudet Japanilaiset ostavat paljon paikallisia ruokatuotteita matkoiltaan, koska heillä on tapana antaa niitä lahjoina kotiin palattuaan. Yksi tärkeimmistä huomioitavista kehityskohdista on siis laadukas tuote tai palvelu. Tuotteen tulee olla hyvin suunniteltu ja toteutettu, jotta se vastaa japanilaisten odotuksia.

Turvallisuus ennen kaikkea

Turvallisuuden tunne on yksi japanilaisten perustarpeista, ja he valitsevat jopa matkakohteensa sen takia. Myös ruuassa ja ruuanlaitossa yksi tär-keimmistä seikoista maun ja terveellisyyden lisäksi on turvallisuus. Suomessa tuotetaan maatiloilta lähtien erittäin puhdasta ja turvallista ruokaa. Myös ruokamatkailuhankkeen yksi kärkituotteista korostaa suomalaisia puhtaita raaka-aineita. Ruokamatkailussa tämä kannattaa tuoda ehdottomasti esiin tarinankerronnan avulla.

Sesongit ja luonnolliset maut

Suomalaisista ruuista japanilaisten ehdoton suosikki on eritavoin valmistettu lohi. He pitävät myös korvapuustista, marjoista ja porosta. Japanilaisille ruuanlaitossa keskeistä on kausivaihtelu ja raaka-aineiden parhaan ja luonnollisen maun esiin tuominen. Japanilaiset haluavat nauttia paikallisesta ruuasta paikallisten suosimassa ravintolassa luontomaisemaa katsellen. Tällä het-kellä monissa suomalaisissa ravintoloissa trendinä on valmistaa ruokaa vuodenaikojen mukaan raaka-ainetta kunnioittaen. Näiden ravintoloiden olisi helppoa suunnata markkinointiaan japanilaisille matkailijoille ja ottaa heidät yhdeksi kohderyhmäkseen.

Puhtautta ja rauhallisuutta luonnossa

Japanilaisille yksi tärkein syy matkustaa Suomeen, on puhdas ja rauhallinen luonto, jota suurkaupungissa elävät japanilaiset pääsevät harvoin kokemaan. Japanilaiset ovat hyvin kiinnostuneita luontoon ja ulkoilmaan sijoittuvista ruokamatkailuaktiviteeteista. Heitä kiinnostaa marjojen poimiminen, luonnossa ruokailu ja ruuanlaitto paikallisten kanssa. Japanilaisille luon-toelämykset ovat ainutlaatuisia ja sen takia heille kannattaa suunnata luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja. Esimerkiksi karjalanpiirakoiden rypyttäminen järvimaisemaa katsellen voisi olla japanilaiselle unohtumaton kokemus.

Japanilaiset kohderyhmäksi

Suomalaisella ruualla ja ruokamatkailulla on kaikki edellytykset hullaannuttaa japanilainen matkailija. Suomalainen ruoka on jo valmiiksi terveellistä, puhdasta ja turvallista. Suomessa on rauhallinen ja kaunis luonto, joka tarjoaa upeat puitteet ruuan tarjoiluun. Koko paketti on siis jo valmis, ruokamatkailuyritysten tulee ainoastaan kehittää laadukas tuote tai palvelu ja markkinoida sitä japanilaisille. Ruokamatkailuyritysten kannattaisi ehdottomasti ottaa japanilaiset matkailijat kohderyhmäkseen.
Tutustu Asta Rouhelmaan opinnäytetyöhön ”Japanilaisten odotukset suomalaisesta ruuasta ja ruokamatkailusta” 

Valokuva: Katri Tihilä