Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland kehittää: Opas ruokamatkailun tarinallistamiseen

Tarinan käsikirjoittamisen opas valmistui ruokamatkailun yrittäjille ja kehittäjille

Teksti: Paula Panttila

Kuva: Visit Finland, Elina Manninen

Opas ydin- ja palvelutarinan käsikirjoittamiseen toimii palveluiden ja tuotteiden kehittämisen työvälineenä. Sen avulla voi itsenäisesti suunnitella ja kirjoittaa yrityksen ydintarinan- sekä arjen palvelutilanteista rakentuvan elämyksellisen palvelutarinan käsikirjoituksen. Samalla opas ohjaa kehittämään yrityksen palveluympäristöä ja markkinointia niin, että annetut lupaukset toteutuvat asiakaskokemuksessa.

Ruokamatkailussa tai muissa elämyspalveluissa toimiva voi oppaan ohjaamana kehittää yrityksessä tapahtuvaa toimintaa. Oppaassa käytetään tarinallistamisen menetelmää, jossa tarina toimii kehittämisen työvälineenä. Opas ohjaa aluksi tarkastelemaan yrityksen ydintoimintaa ja rakentamaan siihen perustuvan ydintarinan. Sen jälkeen autetaan tunnistamaan tärkeimmän asiakkaan piirteitä, tarpeita ja eläytymään asiakkaan kokemuksiin arjen palvelutilanteissa. Vinkkien ja ohjeiden avulla on tarkoitus havainnoida ja parantaa palveluympäristöä, kuten tarjottavia tuotteita sekä henkilökunnan repliikkejä. Näistä havainnoista syntyy asiakkaan kokemukseen perustuva juonellinen palvelutarina, joka kytkeytyy yrityksen ydintarinaan. Oppaan mukaan käsikirjoitetut tarinat auttavat hahmottamaan ja kehittämään yrityksen palvelua sekä asiakaskokemusta. Opasta voi hyödyntää myös markkinoinnin suunnittelussa ja sisäisissä koulutuksissa.

Opas ydin- ja palvelutarinan käsikirjoittamiseen valmistui Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, ylemmän amk-tutkinnon opiskelijan Paula Panttilan opinnäytetyön tuotoksena. Työn toimeksianto saatiin Haaga-Helian koordinoimalta Ruokamatkailu-hankkeelta, jonka yhtenä tavoitteena on saada ruoka elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua. Tarina on keino, jonka avulla voi luoda ilmiöitä ja elämyksiä sekä löytää erottavia tekijöitä ja uusia yleisöjä. Se on tarinallistamisen työväline, jonka tekeminen ja käyttäminen onnistuvat valmistuneen oppaan avulla.

Ruokamatkailun tarinallistaminen – Opas ydin- ja palvelutarinan käsikirjoittamiseen on vapaasti käytettävissä.

Tutustu koko opinnäytetyöhön tästä.

Lisätietoja

Paula Panttila, oppaan tekijä, p. 040 7586065, paula.panttila@gmail.com

Kristiina Adamsson, lehtori, p. 040 4887595, kristiina.adamsson@haaga-helia.fi

Ruokamatkailu-hanke kehittää suomalaista ruokamatkailua, kuten Suomen ruokamatkailun yhtenäistä tarinaa ja strategiaa sekä koordinoi ruokamatkailun toimijoiden osaamisen kehittämistä. Parhaillaan on meneillään hankekausi 2018−2021, jossa tuotteistetaan ruokamatkailua ja tutkitaan muun muassa ruokamatkailutuotteiden markkinoinnin kehittämistä. Hanke on alkanut vuonna 2012. Hankkeeseen voi tutustua lisää: http://hungryforfinland.fi/tarina-viestinta.