Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland tutkii: tutkimusartikkeleiden teemoja vuosilta 2015-2019

Selvitystä ruokamatkailun tutkimusartikkeleiden teemoista vuosilta 2015-2019

-autenttisuus, kohteen mielikuvan rakentuminen ja sosiaalisuus esillä ruokamatkailun tutkimuksessa

Restonomi Mira Hildénin opinnäytetyö on selvitys valittujen ruokamatkailun kansainvälisten tutkimusartikkelien teemoista vuosilta 2015-2019. Selvitys tehtiin 20 tutkimusartikkelin pohjalta laadullista tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Työn toimeksiantajana on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Hungry For Finland -ruokamatkailuhanke.

Tutkimusartikkelit kerättiin kansainvälisistä tietokannoista. Hakusanoina käytettiin eri variaatioita ruokamatkailusta englanniksi, kuten food/culinary/gastronomic tourism. Tourism-sanan tilalla käytettiin myös esimerkiksi sanoja study ja research. Artikkelit rajattiin vertaisarvioituihin, englanninkielisiin ja ajanjaksolle 2015-2019. Ne analysoitiin teemoitellen. Tutkimus ja taustatyö toteutettiin 17.1.-29.5.2020 välisenä aikana.

Tuloksissa tulivat eniten esille autenttisten ruokamatkailutuotteiden, kohteen mielikuvan ja sosiaalisten ulottuvuuksien tärkeys. Autenttisuutta koettiin, kun tuotteet oli tuotettu perinteisillä tavoilla. Vieraat ainesosat sekä tarinat ruoista lisäsivät niiden autenttisuutta. Perinteisillä tavoilla tuotetut tuotteet koettiin terveellisenä, mikä loi niille lisäarvoa. Kohteen ja sen ruoan mielikuvan koettiin vaikuttavan todennäköisyyteen matkustaa kohteeseen, ja ruoan todettiin olevan olennainen osa markkinoinnilla luotavaa kohteen mielikuvaa. Matkustustodennäköisyyteen, kohteeseen palaamiseen ja mielikuvaan vaikuttivat myös sosiaaliset aspektit kuten internetistä, somesta ja tutuilta saatava tieto kohteesta sekä aikaisemmat onnistuneet ruokamatkailukokemukset.

Ruokamatkailulla koettiin olevan positiivisia vaikutuksia destinaatioille, kuten myönteiset vaikutukset alueen talouteen ja  paikallisen yhteisön tukeminen. Kuitenkin kestävyyden kannalta huolia herätti ruoan muokkaus matkailijoita varten, sillä vaarana on kohteen perinteisen ruokakulttuurin katoaminen. Kestävästi tuotettujen tuotteiden lisäarvo koettiin merkittäväksi.

Juoma ja ruoka ovat perustarpeiden lisäksi nautinto, joka vaikuttaa mielentilaan ja herättää tunteita. Artikkeleissa todettiin myös mieleenpainuvien ruokamatkailukokemuksien lisäävän todennäköisyyttä siihen, että matkailija kokee tietynlaista kuuluvutta alueeseen ja saattaa matkustaa sinne uudestaankin. Tunnekokemuksen muodostumisella on merkitystä myös kohteen markkinoinnissa.

Lue koko opinnäytetyö tästä.

Lisätietoja opinnäytteestä

kristiina.havas@haaga-helia.fi