Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland tutkii: Ruokamatkailukilpailut 2015, 2017 ja 2019

Ruokamatkailukilpailut Suomen ruokamatkailun kehittäjinä

Vieraskynä: Hanna Kela-Sjöberg (kohta restonomi YAMK)

Lyhyesti kilpailusta ja tutkimuksesta

Ruokamatkailukilpailu on järjestetty jo kolme kertaa vuosina 2015, 2017 ja 2019. Ruokamatkailukilpailun tavoitteena on kannustaa matkailualan toimijoita kehittämään yhteistyössä vastuullisia ja elämyksellisiä ruokamatkailun kärkituotteita. 18.1-18.3.2021 järjestetään neljäs valtakunnallinen ruokamatkailukilpailu, jossa etsitään myös kotimaista matkailijaa kiinnostavia ruokamatkailun kärkituotteita.

Vuoden 2020 koronapandemian vaikutukset Suomen matkailuun ovat olleet hurjat. Kansainväliset asiakkaat puuttuvat nyt kokonaan Suomesta. Myöskään Suomesta ei pääse ilman karanteeneja ulkomaille. Ensimmäisen korona-aallon rauhoituttua kesällä 2020 suomalaiset matkailivat kotimaassa, etenkin mökkilomailu ja Pohjois-Suomi kiinnostivat (Tilastokeskus 2020). Mediassa pyörineiden mainosten mukaan tähän on jo suomalainen matkanjärjestäjä Aurinkomatkat tarttunut; etelän matkojen sijaan nyt myydään Lapin matkoja. Nyt onkin luotava kotimaista matkailijaa kiinnostavia matkailutuotteita.

Juuri valmistuneessa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä tutkittiin ruokamatkailukilpailun toimivuutta ruokamatkailun edistäjänä. Hungry for Finland ruokamatkailuhankkeen toimeksiantona tehdyn tutkimuksen päätavoitteena oli löytää ruokamatkailukilpailujen pohjalta kehitysideoita, joilla voidaan edistää Suomen ruokamatkailua. Tutkimus pohjautui vuoden 2019 ruokamatkailukilpailun vastauksiin, kolmeen teemahaastatteluun sekä vuoden 2015 ja 2017 kilpailuista tehtyihin tutkimustuloksiin. Tuloksena syntyi muutosehdotuksia ruokamatkailukilpailuun ja ruokamatkailun tuoteidea.

Mitä hyötyä on osallistumisesta ruokamatkailukilpailuun?

Aina joku voittaa tuotekehitysrahaa, pääsee halutessaan mukaan sparraukseen ja saa näkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.  Kilpailuun osallistumalla voi myös virittää jo olemassa olevan tuotteen erinomaiseksi ruokamatkailutuotteeksi. Onpa joku ottanut kilpailukysymysten myötä käyttöönsä uusia käytäntöjä, kuten henkilökunnan ohjekirjan tai karsinut tuotekatalogiaan. Kilpailuun osallistuminen on kasvattanut yhteistyöverkostoa sekä tuonut lisää näkyvyyttä.

Kolmesta ruokamatkailukilpailusta on syntynyt elinvoimaisia kärkituotteita. Näissä elämyksellisissä ruokamatkailutuotteissa yhdistyvät alueellinen yhteistyö, paikalliset raaka-aineet, perinteet ja luonto. Tuotteet ovat asiakasta osallistavia ja elävöitetty tarinoilla.

Ruokamatkailukilpailun kehittäminen voi vaikuttaa ruokamatkailuun edistävästi. Ainakin se hyödyttää kolmen koplaa: kilpailun järjestäjää, kilpailuun osallistuvaa yritystä ja matkailijaa. Kilpailuun osallistuminen houkuttelee ja siten syntyy enemmän uusia ruokamatkailutuotteita. Ruokamatkailukilpailun näkyvyyden kasvattaminen tekee kilpailusta tunnetumman, jolloin se voisi olla tuttu myös matkailijoille. Kilpailuosallistumista ja siinä sijoittumista kannattaakin ruokamatkailuyritysten hyödyntää markkinoinnissaan: palkittu tuote on laadun tae.

Uusia ruokamatkailun tuoteideoita junamatkailuun

Tutkimuksen pohjalta syntyi myös ruokamatkailun tuoteideoita, joissa yhdistyvät ruokamatkailu ja vastuullinen liikkuminen junalla. Ruokamatkailureittien rakentaminen jo olemassa olevista ruokamatkailutuotteista ja niiden yhdistäminen junaan tarjoaa helppoa matkailua kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille. Ruokamatkailuyrittäjät tekevät jo paljon alueellista yhteistyötä. Tähän yhdistämällä alueelliset matkailuorganisaatiot ja VR, voitaisiin luoda myös kansainvälisiä asiakkaita kiinnostavia tuotteita. Ruokamatkailustrategian 2020-2028 toimenpiteisiin on kirjattu foodtrail-toimenpide: alueellista ruokaa junaan. Tähän vastaisi ruokajuna ja applikaatio, jossa reittikartta, asemat ja niiltä tilattavat ruoat olisivat helposti nähtävillä. Tällaisia sovelluksia on käytössä maailmalla mm. Intiassa. Ruokamatkailun ja junan yhdistäminen tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia mm. tarinallistamiseen, elämyksellisyyteen ja virtuaalisuuteen.

Tutkimuksen muuta antia, tärkeitä tärppejä tiivistettynä

Ruokamatkailun määritelmän mukaan ruokamatkailija voi olla valinnut matkakohteen esim.  sen ruokaan liittyvien aktiviteettien takia. Tai hän on matkailija, joka on kohteessa ja sattumalta osallistuu ruokaan liittyvään aktiviteettiin. Jokainen matkailija syö kuitenkin matkallaan, jopa useita kertoja päivässä. (Hungry for Finland 2020.) Ihan tavallinen turistikin julkaisee annoskuvia sosiaalisessa mediassa ja puhuu ruoasta.

Some-sopivuus: nimikkoannos ja kuvanurkkaus

Some on tärkeä markkinointikanava. Sosiaalisen median kautta tavoitetaan etenkin nuorempia matkailijoita mutta kasvavassa määrin myös vanhempaa väkeä. Yrittäjänä loihdi kuvauksellinen nimikkoannos ja luo houkutteleva some-kuvaukseen sopiva nurkkaus. Myös helppoon ostettavuuteen somen kautta tulee panostaa. Liitä kuvan yhteyteen suora linkki verkkokaupan sivulle, jossa ostotapahtuma on klikkauksen päässä.

Hyvä tuote osallistaa ja ruokkii kaikkia aisteja

Ruokamatkailutuote on moniaistinen ja vastuullinen elämys, josta riittää kerrottavaa ennen matkaa, matkan aikana, matkan jälkeen ja jota on ilo muistella. Elämyksellinen ruokamatkailutuote osallistaa matkailijaa leipomaan, kalastamaan, paistamaan lettuja nuotiolla ruokkien kaikkia aisteja. Se maistuu, tuoksuu ja on visuaalinen. Tuote pohjautuu paikallisiin perinteisiin, historiaan tai mummon vanhaan reseptiin ja se höystetään tarinoin.

Tee muistijälkiä myös tarinoilla

Tarinat käyttöön ja näkyviin! Muistiin jäävä tarina pohjautuu paikkaan, historiaan, siinä on usein päähenkilö ja draaman kaartakin. Rakenna tunteisiin vetoava visuaalinen tarina myös someen yrityksesi elementeistä: ruokakuvat, työntekijät, kohde, luonto, historia, alue yms.

Vastuullisuus kantaa

Monet matkailijat ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta. Ruokamatkailu on vastuullista, sillä se ylläpitää paikallisia perinteitä ja huomioi toiminnassaan kohteen luonnon. Ruokamatkailutuotteet työllistävät paikallisia suoraan tai välillisesti. Kehittämällä matkailijoita kiinnostavia ruokamatkailuelämyksiä tuetaan omien lähialueiden elinvoimaa.

Ruokamatkailusta on moneksi ja sen kehittäminen kannattaa! Seuraava valtakunnallinen ruokamatkailukilpailu järjestetään 2021. Mitä useampi kokki- sen parempi soppa!

Tutustu opinnäytetyöhön: Ruokamatkailukilpailut 2015, 2017 ja 2019 Suomen ruokamatkailun kehittäjinä

Lisätietoja:

Opinnäytetyön tekijä: Hanna Kela-Sjöberg – Koronapandemian lomauttama sinivalkoisten siipien taivaallisen asiakaspalvelun ammattilainen ja ylemmän ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelman opiskelija. Restonomi ja kohta restonomi (YAMK). hannakela@yahoo.com

Opinnäytetyön ohjaaja: kristiina.adamsson@haaga-helia.fi

Lähteet:

Hungry for Finland 2020. Suomen ruokamatkailustrategia 2020–2028 – yhdessä tekoja luonnosta ammentaen toimenpiteet 2020-2023. Luettavissa: http://www.hungryforfin-land.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/Ruokamatkailustrategia-2020-2028.pdf.

Tilastokeskus 2020. Suomalaisten matkailu keskittyi kotimaahan kesällä 2020.Luettavissa: http://www.stat.fi/til/smat/2020/14/smat_2020_14_2020-11-05_tie_001_fi.html.