Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland tutkii: Ruokamatkailu Visit Finlandin digitaalisissa kanavissa

Vastuullisuus, paikallisuus ja erityinen suomalainen luonto ruokamatkailun vahvuuksina Visit Finlandin kanavissa

Haaga-Helia amk:n restonomi-opiskelija, Meri Sipilä, tutki opinnäytteessään, miten ruokamatkailu näyttäytyy Visit Finlandin internet-sivulla ja Instagramissa keväällä 2021.

Visit Finlandilla on kansainvälisille matkailijoille suunnattuja digitaalisia kanavia. Kanavien tavoitteena on kasvattaa Suomen tunnettuutta matkailukohteena ja toimia inspiraation lähteenä. Visit Finlandin kanavilla on tärkeä rooli myös ruokamatkailussa. Niiden kautta kansainväliset matkailijat voivat löytää tietoa ja innoitetta suunnitellessaan seuraavaa matkakohdetta.

Sipilän opinnäytetyön aineiston kautta näyttäytyi, että Suomen ruokamatkailun vahvuuksiin kuuluvat vastuullisuus, paikallisuus ja suomalainen luonto. Ruokamatkailun tuotteistamisessa nostetaan esille paikallisuuden korostamista raaka-aineissa ja tarinallisuudessa. Luonnosta löytyvien raaka-aineiden ja lähiruoan suosiminen edistävät tuotteiden vastuullisuutta. Suomalainen luonto mahdollistaa puhtaat raaka-aineet, villiruoan ja kokonaisvaltaisen elämyksen.

Vastuullisuus läsnä valinnoissa

Vastuullisuus ja tähän liittyvät valinnat ovat nousseet tärkeäksi osaksi monen kuluttajan jokapäiväistä elämää. Vastuullista markkinointia on avoin viestintä ja aiheesta saarnaamatta opettaminen. Ruokamatkailussa vastuullisuus näyttäytyy esimerkiksi paikallisten tuotteiden ja raaka-aineiden suosimisella. Ruokamatkailu on aina lähtökohtaisesti vastuullista toimintaa. Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelma sisältää myös erityisen ruokamatkailun osion siihen osallsituville yrittäjille.

Suomi tarjoaa vastuulliselle ruokamatkailulle hyvät lähtökohdat. Puhdas luonto ja maaperä takaavat villiruoalle kasvualustan, puhdas vesi esim. kaloille hyvät elinolosuhteet ja paikallisen ruoan suosiminen hiilijalanjäljen huomioimisen. Visit Finlandin kanavissa on paljon tietoa villiruoasta. Villiruoka on vastuullista ja paikallista, sillä voi myös erottua kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat villiruoan keräämisen suoraan luonnosta. Visit Finlandin nettisivuilla on selitettynä ulkomaalaisille matkailijoille, mitä jokamiehenoikeudet tarkoittavat, ja monille kansainvälisille matkailijoille jokamiehenoikeudet näyttäytyvät positiivisena yllätyksenä. Vastuullisuus näkyy myös kuvissa, joissa esitellään tai tehdään luonnosta kerätyistä raaka-aineista ruokaa.

Paikallisella ruoalla aitoja elämyksiä matkailun suuralueilla

Paikallinen ruoka pitää monesti sisällään tarinoita ja historiaa. Paikallisella ruoalla voidaan luoda matkailijalle ainutlaatuinen elämys, se synnyttää pysyviä muistijälkiä. Suomi on jaettu neljään eri matkailun suuralueeseen matkailun kansainvälisessä markkinoinnissa. Suuralueet ovat Helsinki, Lappi, Järvi-Suomi ja rannikko- ja saaristoalue. Jokaisella alueella on omat paikalliset ruokavahvuutensa ja -kulttuurinsa.

Visit Finlandin nettisivuilla tarjoillaan tietoa suuralueiden paikallisista ruoista. Helsingistä löytyy monia ravintolavaihtoehtoja, joissa voi kokea pohjoismaalaisen- tai skandinaavisen ruokaelämyksen. Järvi-Suomi tunnetaan kalaruoista, marjoista ja sienistä, sekä leivästä ja karjalanpiirakoista. Kalaruokia tulee myös rannikko- ja saaristoalueelta, jossa merenantimet ovat suuressa suosiossa. Ulkomaalaisille matkailijoille kerrotaan saaristolaisleivästä ja Ahvenanmaan pannukakuista, jotka liitetään rannikko- ja saaristoalueelle. Lapin paikallisia ruokia on erityisesti villiruoat, kuten lakka ja poro.

Kuvat välittävät luonnon tunnelmaa

Suomalainen luonto on tärkeä osa Suomen ruokamatkailua. Luonto mahdollistaa monia eri ruokamatkailuun liittyviä aktiviteetteja, kuten marjojen poimimisen tai kalastuksen.  Visit Finlandin kanavissa luonto tulee parhaiten esille kuvien kautta. Kuvat luovat tunnelmaa ja ulkomaalainen matkailija voi nähdä nettisivujen tai Instagramin välityksellä millainen suomalainen luonto on. Kuvat ovat tunnelmallisia, havainnoivia, sekä rauhallisia. Visit Finlandin nettisivuilla kuvissa ja videoissa esiintyy paljon villiruokaa ja ruoan laittoa luonnossa.

Visit Finlandin kanavat tuovat laajasti esiin ruokamatkailun vahvuuksia tekstin ja kuvien välityksellä. Kuvat ovat hyvälaatuisia ja tunnelmallisia. Teksti on tarinallisessa muodossa, joka tukee paikallisuutta. Vastuullisuus, paikallisuus ja luonto liittyvät vahvasti toisiinsa luoden houkuttelevan kokonaisuuden.

”Pure & Natural” ruokamatkailustrategian ydinteemoista eniten esillä ja kehittämisajatuksia

Tuotteistamisen kolme ydinviestiä strategiassa ovat Taste of place, Pure & Natural ja Cool & Creative. Suomalaisen ruokamatkailun ”Pure and natural” -ydinteema ja -viesti heijastui eniten Visit Finlandin digitaalisissa sisällöissä. Kehittämisehdotuksena tutkimuksesta nousi esille se, että asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita kannattaisi aktivoida enemmän digikanavissa esim. pelien, kysymysten kautta. Näin he voisivat oppia suomalaisesta elämänmenosta ja yhteisöllisyyttä voitaisiin myös rakentaa lisää. Myös erilaiset ”how to” -julkaisut olisivat mielenkiintoinen tapa tuoda suomalaista ruoka-matkailua ja tarinallisuutta näkyviin. Matkailijoiden omia kokemuksia olisi syytä myös hyödyntää runsaammin Visit Finlandin internet-sivujen ja Instagramin materiaaleissa.

Lue Meri Sipilän opinnäytetyö tästä.

Lisätietoja:

Opinnäytetyön tekijä: meri.k.sipila(at)gmail.com

Opinnäytetyön ohjaaja: kristiina.adamsson(at)haaga-helia.fi