Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland tutkii: Somesuunnitelma ja sen toteuttaminen Instagramissa: Ruokamatkalla ja Food Travel Finland-tilit!

Teksti: Nette Hynninen ja Kristiina Adamsson, Kuvat Nette Hynninen

Ruokamatkailuyrittäjä, hyödynnätkö jo ruokamatkailustrategiaa ja Instagramia markkinoinnissasi?

Matkailijat käyttävät entistä enemmän sosiaalisen median kanavia hakiessaan inspiraatiota ja tietoa seuraavasta matkakohteestaan. Tavoitteellisen sosiaalisen median markkinoinnin hyödyntäminen ruokamatkailuyrityksessä on ajankohtaista viimeistään nyt.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun restonomiopiskelija Nette Hynninen tutki opinnäytetyössään, mitä toimenpiteitä ja resursseja vaaditaan tavoitteelliseen Instagram-markkinointiin. Opinnäytetyö oli toiminnallinen, jonka tuotoksena syntyi kaksi suomen ruokamatkailua käsittelevää Instagram-tiliä: Ruokamatkalla ja Food Travel Finland. Ne tuovat esille suomalaista ruokamatkailua kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille hyödyntäen Suomen ruokamatkailustrategiaa.

Tilien sisältö heijastelee Suomen ruokamatkailustrategian ydinteemoja: Taste of place, Cool & Creative ja Pure & Natural

Ruokamatkailustrategia antoi selkeät suuntaviivat siitä, mistä, miten ja kenelle ruokamatkailusta tulisi viestiä. Ruokamatkailustrategiassa on määritelty markkinoinnin ja viestinnän tavoitteita toimenpiteille, joista merkittävin on viestiminen Suomen ruokamatkailun ydinviesteistä ja teemoista ruokamatkailun kohderyhmille.

Hyödyntämällä markkinoinnissa ruokamatkailustrategian ydinviestejä ja tuoteteemoja pyritään nostamaan Suomen vetovoimaa mielenkiintoisena ruokamatkailumaana. Nämä ovat: Taste of Place – Alueellinen ruokakulttuuri, jossa suomalainen elämäntapa maistuvat, Cool & Creative – Innovatiiviset, rennot ja luovat ruokamatkailutuotteet sekä Pure & Natural – Suomessa on puhdasta ja terveellistä ruokaa sekä pohjoisen luonnon ainutlaatuisia raaka-aineita.

Tilien kohderyhminä kotimaiset ja kansainväliset asiakkaat

Ruokamatkailustrategiassa on kuvattu myös Suomen ruokamatkailun kannalta tärkeät kohderyhmät. Kotimaisista ruokamatkailijoita kiinnostavat paikallinen ruoka ja ruokaelämykset. Kansainväliset matkailijat on puolestaan kuvailtu olevan citybreikkaajat, aitouden etsijät, luontonautiskelijat, luonnon ihmeiden metsästäjät, aktiiviset seikkailijat ja Suomalaisen luksuksen etsijät. Olipa kohderyhmä mikä tahansa edellä mainituista, ruokamatkailijoita yhdistää loppupeleissä aina sama asia – paikallisten makujen ja ruokamatkailukohteen kokeminen autenttisesti.

Aitous, luovuus, perinteet, pohjoismainen keittiö ja paikallisuus

Luotujen Instagram-tilien markkinointiviesteissä punainen lanka kietoutuu ruokamatkastrategiassa esille tuotuihin kolmeen teemaan ja niiden alateemoihin. Näitä alateemoja voi esimerkiksi olla aitous, luovuus, perinteet, pohjoismainen keittiö ja paikallisuus. Ruokamatkailutuotteiden ydinteemoja hyödyntäen pyrittiin tilien avulla luomaan muistijälkiä synnyttäviä tarinoita ja vaikuttamaan tunteisiin, mutta ennen kaikkea herättämään mielenkiintoa kohderyhmissä ja ohjaamaan heitä Suomalaisen ruokamatkailun pariin.

Hynnisen opinnäytetyössä sovitettiin edellä mainittuja osia ruokamatkailustrategiasta Instagram-tilien sisältöihin. Hynninen hyödynsi myös SOSTAC-mallia ja laati sen avulla sosiaalisen median markkinointisuunnitelman tileilleen.

Kohderyhmät tuntien houkuttelevaa informoivaa ja sitouttavaa sisältöä

Rakennetuilla Instagram- tileillä pyrittiin tarinallistamaan Suomen ruokamatkailua ruokamatkailustrategian pohjalta luoden kohderyhmille houkuttelevaa, informoivaa ja sitouttavaa sisältöä, tuoden Suomen ruokamatkailua esille visuaalisesti sekä tekstien muodossa. Markkinointikanavaksi valikoitui Instagram sen visuaalisten ominaisuuksien vuoksi, jossa lukijan huomio kiinnitetään pääsääntöisesti kuvien avulla.

Näillä kahdella tilillä Hynninen teki aktiivisesti sekä säännöllisesti postauksia 178 kpl. Opinnäytteen aikana tili sai 10 703 tykkäystä, 613 kommenttia sekä postaukset tavoittivat yli 50 000 ihmistä. Tilien yhteenlasketuksi seuraajamääräksi muodostui 1451 seuraajaa noin vuoden aikana. Näiden lukujen perusteella voi myös päätellä, että suomalainen ruokamatkailu kiinnostaa.

Nette Hynnisen opinnäytetyöhön voit tutustua tästä.   

Lisätietoa:

Opinnäytetyön tekijä: nette.hynninen (at) myy.haaga-helia.fi

Opinnäytetyön ohjaaja: kristiina.adamsson (at) myy.haaga-helia.fi