Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland kehittää! Omatoiminen viinireitti Etelä-Suomeen

Kehittämisehdotuksia ja parhaita käytänteitä suomalaisille viinimatkailuyrittäjille


Teksti: Siina Vasama ja Kristiina Adamsson
Valokuvat: Helsinki Marketing, Jussi Hellsten

Eroon salatusta elämästä

Suomalaiset viinitilat ovat jääneet suotta taka-alalle sekä kotimaanmatkailussa, että osana edelleen kehittyvää kotimaista ruokamatkailua. Viinitilat ovat pienellä volyymilla toimivia yrityksiä, ilman suurta markkinointiverkostoa. Nyt on aika tuoda kotimaiset juomat painokkaasti mukaan ruokamatkailuun, ei pelkästään tislaamot ja pienpanimot.

Viinimatkailu on kansainvälisesti eräs ratkaisu edistää maaseudun taloudellista kehitystä. Suomalaiset viinitilat ovat toistaiseksi huonosti tunnettuja, vaikka kotimaisen viinivalmistuksen juuret ovat yllättävän kaukana ja ajoittain kieltolain myötä myös värikkäitä. Viinimatkailu on perinteisesti tarkoittanut vierailua yksittäisellä viinitilalla, mutta sen rinnalle ovat nousseet erilaiset viinireitit.

Viime vuosina kotimaanmatkailu on lisääntynyt koronan vuoksi sekä mikrolomat ovat nousseet trendiksi. Tämän päivän kotimaanmatkailussa korostuvat lähimatkailu, tarinallisuus, vastuullisuus, tuotteiden laadukkuus sekä raaka-aineiden paikallisuus. Edellä mainittujen lisäksi matkailija hakee aitoutta ja ainutkertaista kokemusta itselleen, jota maaseudulla sijaitsevat kotimaiset viinitilat voivat tarjota.

Olen tehnyt toimeksiantona Haaga-Helia amk:n, Hungry for Finland -hankkeelle opinnäytetyön, jonka lopputulemana syntyi reitti Etelä-Suomen viinitiloille. Työn alatavoitteena oli antaa kehittämisehdotuksia viinitilojen löytämiseen ja reitittämiseen osana ruokamatkailua sekä ideoida mahdollisia alustavia yhteistyömahdollisuuksia viinitilojen välille osana ruokamatkailua.

Miten tulla helposti esiin?

Maaseudulla sijaitsevat kotimaiset viinitilat jäävät herkästi pikkuteiden varrelle omaan rauhaansa. Usein matkailijat ajavat siirtymät suurempia teitä pitkin ja väliin jää paljon mielekästä nähtävää. Kehittämisehdotuksena on edelleen panostaminen tievarsimainontaan, jolla saatettaisiin ohikulkevien huomio ja kiinnostus herätettyä. Viinitilojen olisi tärkeää olla löydettävissä helposti myös alueen infotaulujen kartoilta, opasteiden lisäksi.

Kiinnostuksen herättämiseen tarvitaan houkuttelevaa ja ajassa elävää markkinointia. Lähes jokaisella matkailijalla on tänä päivänä älypuhelin, jolla etsiä tietoa ja navigoida. Viinitilojen nettisivujen ja somen jatkuva ylläpito ja ajantasaiseksi päivittäminen on erityisen tärkeää.

Opinnäytetyössäni havainnoin viinitiloja 2021-2022 talven aikana ja sain huomata, kuinka usein viimeisimmät päivitykset olivat 2021 kesältä. Viinitilojen nettisivujen lisäksi sosiaalisen median hyödyntäminen voisi olla suunnitellumpaa. Somen avulla pystyttäisiin luomaan kohdennettua markkinointia tietyille, halutuille asiakassegmenteille. Viinitilojen omilta sivuilta tulee löytyä ehdottomasti ja helposti päivä- ja ryhmämatkailijoille tarjottavat palvelut sekä hintatiedot vaivatta ja selkeästi. Jokaisella viinitilalla on mahdollisuus luoda persoonallista ja houkuttelevaa imagoa omille sivuilleen ja someensa matkailijoita varten.

Viinitilat yhteistyöhön ja ääni kuuluviin

Markkinointia voidaan tehdä itse, ammattilaisten avulla ja sen lisäksi yhteistyössä muiden alan toimijoiden, matkailun alueorganisaatioiden sekä kuntien ja kaupunkien kanssa. Yhteistyön kautta tuleva näkyvyys hyödyttää kaikkia muun muassa jo paikallisellakin tasolla. Lähiruokatuottajien raaka-aineiden hyödyntäminen viinitilojen kahviloiden ja ravintoloiden tuotteissa välittyy matkailijalle myös vastuullisuutena. Viinitilojen tastingeissa viinien makupareina tulisi olla paikallisia makuja. Myös monimuotoista yhteistyötä viinitilojen välillä kannattaa rakentaa ja tehdä se näkyväksi. Esimerkiksi reitittää tiloja yhteen, jolloin jokainen viinimatkailuyrittäjä voi nostaa esille omaa tarinaansa sekä kyseisen viinitilan erikoisuuksia ja wau-tekijöitä

Viinitilayrittäjän kannattaa tuoda tilaansa esille erilaisissa alan tapahtumissa ja tätä kautta lisätä tietoisuutta ja näkyvyyttä viinitilalleen esimerkiksi osallistumalla alan tapahtumiin. On hyvä huudella itsestään ja toiminnastaan rohkeasti.

Lähde Thirsty for Finland -matkalle!

Reitin luomisprosessissa olen hyödyntänyt aikaisempaa lähdetietoa viinitiloista, viinitiloja paikan päällä ja netin avulla havainnoiden. Viinitiloja on rajattu erilaisin kriteerein, jotka luovat matkailijalle arvoa vierailla tiloilla. Kriteereinä ovat esim. sijainti, tilakierrokset/-esittelyt, kahvila- ja ravintolapalvelu, tastingit ja tuotemyynti.

Lopullinen esite kotimaisesta viinireitistä syntyi toukokuussa 2022. Siinä kuvaan kotimaisten viinitilojen historiaa, valitut viinitilat, niiden sijainnin osoitetietoineen reitin muodossa ja viinitilojen parhaat palat. Sisältö tukee omatoimimatkailijan itsenäistä reitin suunnittelua viinitiloille. Esite on suunnattu kotimaanmatkailijoille, jotka ovat kiinnostuneita kotimaisista viineistä ja viinitiloista.

Opinnäytetyön ollessa lähes valmis syntyi idea nimestä, Viinitilojen salattu elämä – omatoiminen viinireitti Etelä-Suomessa. Nimi kuvaa sitä, kuinka vähän tiedämme kotimaisista viinitiloista ja kannustaa matkailijoita tutustumaan niihin. Opinnäytetyöni on avaamassa viinitilojen salattua elämää ja herättämässä juomamatkailun elämyksellisyyttä ruokamatkailun rinnalle.

Lisätietoja:

Opinnäytetyön tekijä: siina.vasama(at)gmail.com

Opinnäytetyön ohjaaja: kristiina.adamsson(at)haaga-helia.fi

Kädet laittavat viinipulloja kärryyn, jossa jääpaloja ja useita erilaisia viinipulloja.